x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Jsou letáky užitečné? Ověřte to!

 

Pokuste se najít v internetu spolehlivé statistiky o úspěšnosti distribuce letáků. Takové, kde ve zdroji není napsáno „podle studie mnoha známých reklamních agentur“ jenom konkrétní instituce. Nenajdete? Ano, nenajdete, ale můžete spočítat sami. Podívejme se, jak to udělat.

 

Účinná letáková kampaň bude znamenat pro každý byznys něco jiného. Existují odvětví, které se ideálně hodí k tomuto typu reklamy a jsou takové, ve kterých oslovení zákazníka pomocí vizuální reklamy, bude vyžadovat větších finančních nákladů a precizního zacílení. Proto je nejlepší ověřit efektivitu letáků, v několika různých kampaních a teprve na tomto základě se rozhodnout, zda a jaký způsob distribuce je pro nás vhodná.
Pro někoho 3% zákazníků, kteří se zaujmou reklamou je hodně, pro někoho málo. Prohlédněte si, jaké jsou zkušenosti zákazníku jednoho fóra (Sings.pl).

Známý provozuje bengálskou restauraci - udělal posledně průzkum, 100 tis. letáků se slevovými kupóny. Jaká byla reakce? Do měsíce se 200 kupónů vrátilo. Náklady na distribuci 30-45 GBP / 1000 ks tzn. cca 4000 GBP + tisk. Prodej letáků (průměrná objednávka 18 GBP) - 3600 GBP, samozřejmě můžeme se hádat, že část z těchto nových zákazníků bude objednávat i nadále. (Croydon)

Jeden se zákazníků se rozhodl roznést letáky sám. Letáky byly upínány gumičkou do kliky dveří. Venku navíc opatřeny zip sáčkem. Distribuuje je systematicky sám s manželkou a dětmi. Je spokojený s výsledky a vše cyklicky opakuje. (Levelup)

Odezva na letáky ve výši 1‒3,8% z výtisku. To je výsledek velice špatný. (DrukarniaMedia)

Co blábolíte? 1-3,8% z výtisku je v případě letáků, špatný výsledek? Řekněte to známé firmě „prodej a montáž oken“, která měsíčně distribuuje 800 tis. letáků. V případě 1% to je více než 300 tel. denně... Přemýšlíme, počítáme a nepíšeme blbosti. (Cynik)

Obchod, montáž plastových oken, žaluzii atd. 400 tis letáků měsíčně (co 2 týdny po 200 tis kusů). Letáky se pokaždé dostanou na to samé místo, to znamená, že babička Gienia má 24 letáků ročně. Samozřejmě slevy „pouze do konce měsíce“ pokaždé. Babička Gienia je vyhazuje, protože nepotřebuje nových oken, ale po 2 létech oteplují budovu a nepřísluší mít staré okna, proto, když k ní dorazí po x-té další leták, nevyhazuje ho... A tento podnikatel tvrdí, že letáky to je základ v tomto byznysu. Může se jednat o množství. (Cynik)

 

Na první pohled se zdá, že zárukou úspěchu je vysoké množství a systematická distribuce. Podívejme se nyní jak přesně změřit efektivitu letáků a obecně reklamních kampaní. Pozor: příklady, které jsem použila, nemusí odrážet realitu – pro jednoduchost, budeme operovat zaokrouhlenými, optickými hodnotami.

 
 

VERIFIKACE ZÁKAZNÍKŮ

Aby zjistit, zda letáky se oplatí, je zapotřebí nejprve rozlišit zákazníky, kteří si nás našli díky kampani a ty kteří pochází „z jiných zdrojů“. Nejpopulárnějšími způsoby jsou (v závislosti na konverzaci):

  • přidání k letáku kupónu / kódu / hesla oprávněného k obdržení slevy;

  • přidání k letáku speciální, osobní adresy e-mail /telefonního čísla pro kontakt;

  • vytvoření unikátního landing page s informací na letáku.

 

Můžete si taktéž spočítat, o kolik narostl počet zákazníků, kteří v průběhu daného času, využili Vašich služeb. Nicméně tato metoda je o něco méně přesná a funguje pouze tehdy, pokud v daném čase nevedeme žádnou jinou kampaň, známe průměrné měsíční množství návštěv obchodu a je ona relativně konstantní.

 

KONVERZE  

Konverze je jednoduše řečeno, provedení odběratelem reklamy konkrétního úkonu, který předem zůstal naplánován jako cíl této reklamy. Cílem konverze může být např. návštěva obchodu, internetového obchodu, nákupu, registrace na webových stránkách, přihlášení se k odběru newsletteru, prohlédnutí videa atd.

Ukazatel konverze je procentem odběratelů konkrétní reklamy, kteří provedli konverzi. Ukazatel se počítá pomocí jednoduchého vzoru.

 

(množství osob, které provedli konverzi ÷ množství osob, ke kterým se dostala reklama) x 100 %

 

Příklad. Marek vede bazar s používanými autodíly. Chtěl povzbudit místní obyvatele k nákupu v svém obchodu. Objednal tisk 10 000 letáků a jejich distribuci. Každý, kdo navštíví jeho bazar s letákem a provede nákup obdrží škrabku na led, zdarma. Povedlo se rozdistribuovat celý výtisk letáků a k Markovi se přihlásilo pro škrabky 150 osob. Počítejme:

(150 : 10000) x 100% = 1,5% ‒ takový je ukazatel konverze.

 

Výsledek teoreticky, nic moc. Ale přinesla kampaň Markovi finanční prospěch?

 
 

 

Odpověď na tuto otázku nám přinese teprve ROI.

ROI

ROI, čili Return on Investment, je to jednoduše návratnost investice. Zvláště užitečné, pokud kampaň se cíleně orientuje na nákup. Srovnání ROI těchto kampaní je hmatatelným ukazatelem, která strategie se ukázala více efektivní, a kterou se oplácí opakovat v budoucnosti. Vzor na ROI je:

 

(zisk ‒ náklad) ÷ náklad x 100%

 

Při čem 100% znamená dvojnásobek návratnosti investice a 0% vrácení nákladů reklamy bez žádných finančních zisků.

Příklad. Osoby, které přišly z letáky k Markovi, nechali u něho celkem 19 500 € ( průměrná hodnota transakce 130 €). Po odečtení nákladů spojených s nákupem zboží, údržby obchodu atd. Vyšlo na čisto 10000 € zisku. Janusz zaplatil za škrabky na led 1,5 € za kus, takže celkem zaplatil 225 €. Tisk letáků ho stálo 245 € za 10000 ks. K distribuci zaměstnal děti sousedů a zaplatil jim 500 €. Počítejme:

Čistý zisk: 10 000 €.
Náklady: 225 € + 242 € + 500 € = 967 €
ROI: (10 000 € ‒ 967 €) ÷ 967 € x 100% = 934%

Wow! Investice v letáky se Markovi oplatila více než 10- krát. Můžeme taky spočítat ROI o mnoho jednodušeji.

 

zisk ÷ náklady

 

ROI: 10 000 zł ÷ 967 € = 10,34 €

Za každé 1 €, který Marek zaplatil na kampaň obdržel 10,34 €. Pokud výsledek byl by rovný 1 €, znamenalo by to, že Januš vyšel na nulu. Výsledek pod 1 € by naznačoval, že kampaň přinesla ztrátu.

 

 

Jaký je z toho závěr? Oplácí se šetřit na dětech sousedů. Poměr konverze informuje nás o efektivitě reklamy pouze v širším kontextu, pokud máme porovnání s jinými kampaněmi ze stejným účelem. Zdánlivě nízká konverze může znamenat velkou návratnost investice. Levné letáky jsou bezpečnou investicí, protože pokud z 10000 osob, se naší nabídkou zaujme 150, můžeme dosáhnou nemalý úspěch.

 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!