x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

NA JAKÉM PAPÍŘE TISKNEME, NEBOLI PAPÍROVÁ ZÁVRAŤ

 

Během objednání a projektování reklamních materiálů je otázka papíru často vnímána jako okrajová záležitost. Zákazník, který požaduje projekt reklamního letáku, se hlavně soustředí na obsah a grafiku. Avšak papír, který používáme pro tisk, je neméně důležitý. To se týká materiálů, jako jsou letáky, brožury, katalogy, složky apod. Druh použitého materiálu má přímý vliv na působnost předávané informace, tedy vnímavost na reklamní sdělení – to, jak příjemci ohodnotí reklamovaný produkt nebo službu. Digitální tisk poskytuje řadu možností v rámci výběru barev a vizuální stránky reklamovaných materiálů.

 


 

 

DBEJTE NA TRVALOST PAPÍRU!

V případě materiálů BTL, určených pro konkrétního zákazníka, je nesmírně důležitá otázka trvalosti. Pokud je leták nebo brožura určena, např. pro konkrétní propagační akci, trvalost papíru není tak důležitá. Jinak je tomu u materiálů pro opakované použití nebo materiálů určených pro veřejný sektor. Význam má, kde budou tištěné materiály používány. Pokud to bude venku, stojí za zvážení použití syntetického papíru – odolného proti povětrnostním vlivům.
 

LESK, MAT, STRUKTURA…

Důležitá je i struktura. Pro letáky nebo brožury s mnoha fotografiemi se hodí lesklý papír. Matný papír propůjčí projektu jemnou eleganci. Leták je něco, co bereme do ruky, a tak dotekový vněm hraje důležitou roli u vnímání reklamního sdělení. Konečná úprava umožní odlišit se od jiných reklamních nabídek. Lze spojovat různé možnosti konečné úpravy, např. lakované nebo ražené prvky. Druh papíru je jedním z klíčových činitelů, majících vliv na cenu výroby – můžete přizpůsobit projekt svému rozpočtu, pokud zvolíte papír s menší gramáží nebo s klasickou konečnou úpravou.
 

TAJEMNÁ GRAMÁŽ PAPÍRU

Gramáž představuje důležitou informaci ohledně druhu papíru. Tento ukazatel nás informuje, jakou má papír hustotu, což má vliv na jeho strukturu (pevnost) a tloušťku. Čím je vyšší gramáž, tím je arch papíru těžší. Například, typický papír do tiskárny bude lehčí než křídový s podobnou tloušťkou, jelikož křídový papír má vyšší gramáž (lze to vidět, když se podíváme na papír proti světlu- list typického papíru do tiskárny je víc průsvitný). Gramáž se určuje v gramech na čtvereční metr (g/m2). Typický papír do tiskárny má gramáž 80g/m2. Papír určený pro vizitky, pozvánky apod. má obvykle 160-350 g/m2.
 

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ DRUHY PAPÍRU

V případě reklamních materiálů se setkáváme většinou s papíry s matnou nebo lesklou konečnou úpravou a s gramáží 80g/m2 až 350g/m2. Používá se taktéž papír ozdobný s ražbou nebo bez ražby, který může být vhodně „vylepšený”: barvený, s povlakem, s metalízou, s ražbou imitující přirozené struktury. Má gramáž 100g/m2 až 250 g/m2. Pro tisk se používají také jiná, atypická řešení, tedy samolepicí papír, syntetický papír, polyesterové fólie, ruční papír, poloprůsvitný papír.
 

JAKÝ PAPÍR ZVOLIT?

Trvalost, konečná úprava, gramáž jsou nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít v potaz při volbě papíru. Jaká je správná volba? U nejvíce populárních materiálů BTL, jako letáky nebo brožury, je standardním řešením křídový papír matný nebo lesklý. Takový papír má povlak z jemné vrstvy bílého pigmentu, díky čemu je mnohem odolnější proti vlhku, je kluzký a méně průsvitný. Nejčastěji se používá gramáž cca 130 g/m2. Tato gramáž zaručí, že text nebude „proražen” na druhou stranu listu. Lze zvolit i vyšší gramáž – jako je to u elegantních pozvánek nebo složek. Pro klasické kartonové složky se používá gramáž 350g/m2. Papír může mít konečnou úpravu fólií a UV lakem. Vyšší gramáž je vhodná, pokud chceme použít konečné úpravy nebo ražby.
 

EKOLOGIE JE MODERNÍ

Ekologický papír přirozené barvy získaný z recyklace představuje propagaci firmy navíc – starost o ekologii je „trendy” – za druhé, zajímavé vizuální možnosti. Papír se často používá pro tisk vizitek a pozvánek. Minimalistická bílá nebo černý potisk na ekologickém papíře vypadá efektně. Pamatujte, že rozhodnutí o volbě konkrétního druhu papíru je nejlépe učinit na etapě projektování reklamních materiálů. V tomto případě papír slouží nejen jako základna pro kreativní projekt, ale také jako důležitý prvek marketingového sdělení.
 

 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!