x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
II. Podmínky spolupráce
III. Závěrečná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení

Internetová tiskárna dostupná na internetové adrese www.viperprint.cz je vedena společností "VIPERPRINT" Sp. z o.o. se sídlem: Częstochowa (adresa sídla a doručovací adresa: ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa, Polsko); zapsaná v Registru podnikatelů Státního soudního registru s číslem KRS: 0000322783; registrační soud, u kterého je uschována dokumentace společnosti: Okresní soud v Częstochowé, XVII. Obchodní oddělení Státního soudního registru; základní kapitál ve výši: 50 000,00 PLN; DIČ: 9492111281; IČ: 241139903, adresa elektronické pošty: info@viperprint.cz.
Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně podnikatelům, kteří používají Internetovou tiskárnu.
Administrátorem osobních údajů, zpracovaných v souvislosti s plněním ustanovení těchto Obchodních podmínek, je prodávající. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem, v rozsahu a v návaznosti na podmínky uvedené v Politice ochrany soukromí zveřejněné na stránkách Internetové tiskárny. Uvedení osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává prodávající, má právo nahlížet do jejich obsahu, právo k jejich aktualizaci a opravám. Internetová tiskárna vyřizuje objednávky na území Evropské unie.
Definice:
Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku kromě dnů státního svátku v Polsku.
Internetová tiskárna – internetová tiskárna prodávajícího dostupná na internetové adrese: www.viperprint.cz
Registrační formulář – formulář dostupný v Internetové tiskárně, umožňující založení účtu.
Formulář objednávky – interaktivní formulář dostupný v Internetové tiskárně, umožňující podání objednávky, zejména přidání produktů do elektronického košíku a určení podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.
Zákazník – (1) fyzická osoba, (2) právní subjekt; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - která uzavřela nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
Občanský zákoník – polský občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (polská Sb. 1964 č. 16, pol. 93 v aktuálním znění).
Účet – elektronická služba, označena individuálním názvem (loginem) a heslem, sbírka zásob v informačním systému prodávajícího, kde jsou shromažďovány údaje a informace o objednávkách podaných v Internetové tiskárně zákazníkem.
Produkt – movitá věc nebo služba, dostupná v Internetové tiskárně, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím, zhotovena v souladu se specifikací výrobku na základě grafických souborů zákazníka a případných dohod mezi zákazníkem a prodávajícím v rámci kontroly souborů.
Grafické soubory – projekt připravený zákazníkem, včetně případných technických připomínek zákazníka. Projekt je povinen zákazník odeslat při podání objednávky výběrem volby „Přiložit soubor”.
Preflight – program umožňující automatickou kontrolu základních parametrů připojeného souboru pro tisk.
Podnikatel – fyzická osoba, právní subjekt a organizační složka bez právní subjektivity, jíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům – provádějící obchodní činnost.
Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky Internetové tiskárny.
Internetový servis – internetové stránky prodávajícího, dostupné na adrese www.viperprint.cz
Specifikace grafických souborů – specifikace technických požadavků na textové, grafické nebo barevné prvky grafických souborů, uvedena na internetových stránkách Internetové tiskárny na adrese https://www.viperprint.cz/priprava-pro-tisk.
Specifikace produktu – vlastnosti produktu dostupného v Internetové tiskárně, který může být předmětem kupní smlouvy.
Prodávající – společnost "VIPERPRINT" Sp. z o.o. se sídlem: Częstochowa (adresa sídla a doručovací adresa: ul. Rejtana 33A, 42-202 Częstochowa, Polsko); zapsaná v Registru podnikatelů Státního soudního registru s číslem KRS: 0000322783; registrační soud, u kterého je uschována dokumentace společnosti: Okresní soud v Częstochowé, XVII. Obchodní oddělení Státního soudního registru; základní kapitál ve výši: 50 000,00 PLN; DIČ: 9492111281; IČ: 241139903, adresa elektronické pošty: info@viperprint.cz.
Lhůta vyřízení – předpokládaná lhůta zhotovení produktu.
Kupní smlouva – kupní smlouva na produkt, uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím Internetové tiskárny.
Elektronická služba – služba poskytována elektronickou cestou prodávajícím zákazníkovi prostřednictvím Internetové tiskárny.
Kontrola souborů – kontrola prodávajícím shody grafických souborů zákazníka s požadavky určenými ve specifikaci grafických souborů.
Objednávka – prohlášení úmyslu zákazníka, podané prostřednictvím formuláře objednávky, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

II. Podmínky spolupráce s podnikateli

1.1. Používání Internetové tiskárny je možné po založení účtu a správném vyplnění registračního formuláře, ve kterém bude uvedeno individuální heslo a login. Účet je aktivní po vyplnění všech polí, souhlasu s Obchodními podmínkami a kliknutí tlačítka Registrovat se. Zákazník může heslo změnit na záložce Nastavení. Login nelze měnit.
K založení účtu je nezbytné IČ. Není možná změna IČ po registraci účtu.
U založeného účtu lze měnit adresu, e-mail a telefonní číslo na záložce Nastavení.
Mohou se registrovat zákazníci se sídlem firmy na území Evropské unie.
1.2. Založení účtu v Internetové tiskárně znamená seznámení a souhlas s Obchodními podmínkami.
1.3. Možnost založit účet mají právní subjekty, organizační složky bez právní subjektivity, jímž zákon přiznává způsobilost k nabývání vlastním jménem práv a přijímání závazků, a taktéž fyzické osoby, pokud provádějí obchodní činnost, a při použití internetového servisu hodlají přistoupit k právním činnostem v rámci jimi prováděné obchodní činnosti.
1.4. Zákazník má možnost deaktivovat účet tím, že odešle prodávajícímu žádost prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@viperprint.cz
1.5. Internetová tiskárna si vyhrazuje právo rozhodovat o změně podmínek spolupráce se zákazníky, kteří ukončili obchodní činnost a nemají aktivní IČ. Možnost opětovného používání účtu pouze se souhlasem Internetové tiskárny.
1.6. Ke každé objednávce prodávající vystaví fakturu-daňový doklad se sazbou DPH dle polských předpisů. Zákazníci, kteří jsou plátci DPH (DIČ aktivní v registru VIES), mají možnost obdržet fakturu s nulovou sazbou DPH. Podmínkou je dodání přímo z tiskárny do země EU, prostřednictvím přepravní služby (tiskárny). Pokud se jedná o zákazníky, kteří nejsou plátci DPH, a zásilka putuje přímo do země EU, jsou faktury vystaveny se sazbou 23%.
1.7. Na fakturách se sazbou DPH 23%, s ohledem na nutnost uvádět částku DPH v PLN, se může lišit konečná cena včetně DPH.
1.8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny, které jsou v internetovém servise kdykoliv, bez předchozího upozornění, a poskytovat slevy dle vlastního uvážení.
1.9. Zákazník je povinen používat Internetovou tiskárnu v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s respektováním osobních a autorských práv, a duševního vlastnictví prodávajícího a třetích stran. Zákazník je povinen uvádět údaje v souladu se skutečností. Zákazník má zakázáno doručovat protiprávní texty.

2. Podmínky a proces uzavření kupní smlouvy

2.1. Uzavření kupní smlouvy následuje po předchozím založení účtu zákazníkem a po podání objednávky v internetovém systému.
2.2. Předmětem kupní smlouvy jsou polygrafické produkty a služby dostupné v internetovém servise, jejichž parametry byly určeny zákazníkem při podání objednávky.
2.3. Cena produktu je uvedena v internetovém servise prodávajícího a je uvedena v českých korunách.
2.4. Podání objednávky probíhá přes internetové stránky. Posledním krokem je potvrzení nákupu, které znamená souhlas s Obchodními podmínkami. Uzavření kupní smlouvy nastane po přijetí souboru pro tisk.
2.5. Po podání objednávky prodávající potvrdí její obdržení odesláním zákazníkovi zprávy na e-mail uvedený při registraci. Zpráva obsahuje sečtení podané objednávky, tj. název produktu a jeho číslo, parametry produktu, název souboru, cenu bez DPH, cenu s DPH, způsob platby, doručovací adresu a způsob dodání. Parametry podané objednávky jsou dostupné také v internetovém servise, na záložce Objednávky.
2.6. Prodávající přistoupí k plnění kupní smlouvy po obdržení od zákazníka grafických souborů a uhrazení částky za objednávku.
2.7. Prodávající zhotoví produkt, který je předmětem kupní smlouvy.
2.8. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem bez udání důvodů, ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Odstoupením od kupní smlouvy zákazníkovi nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu.
2.9. Objednávka, ke které nebyly připojeny správné soubory pro tisk, a prodávající neobdržel informaci ohledně tisku odeslaných souborů, je zrušena po 14 dnech po jejím podání.
2.10. Zákazník může zrušit zaplacenou zakázku, avšak pouze do momentu odsouhlasení grafických souborů. Zákazník, který zaplatil za zrušenou zakázku, obdrží zpět částku, sníženou o poplatek ve výši 120 CZK s DPH titulem odstoupení od zakázky, která představuje administrační výlohy, jaké vznikly tiskárně v souvislosti se zrušením zakázky.
Prodávající vystaví příslušné doklady na rušenou zakázku. Vrácení částky nastane během 7 pracovních dnů ode dne vrácení prodávajícímu podepsané opravy nebo vystaveného vrubopisu.
2.11. Odpovědnost prodávajícího titulem záruky za produkt vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, je omezena v souladu s přílohou č. 1 Obchodních podmínek.
2.12. Uzavření kupní smlouvy s Internetovou tiskárnou je spojeno se souhlasem se zasíláním faktur, vrubopisů a opravných daňových dokladů elektronicky.
2.13. Uložení, zabezpečení a zpřístupnění zákazníkovi obsahu uzavřené kupní smlouvy je zajištěno zpřístupněním Obchodních podmínek v internetovém servise a odesláním zákazníkovi na e-mail zprávy potvrzující podání objednávky. Obsah kupní smlouvy je dále uložen a zabezpečen v informačním systému Internetové tiskárny.
2.14. Komunikace tiskárny se zákazníkem probíhá prostřednictvím zpráv umístěných na internetových stránkách, zpráv na e-mail nebo/a zpráv SMS (podle konfigurace nastavení). Tiskárna nenese odpovědnost za účinnost doručení zpráv.

3. Proces kontroly souborů.

3.1. Kontrola souborů je prováděna během pracovní doby grafického oddělení.
3.2. Kontrola souborů na grafickém oddělení se vztahuje pouze na objednávky, které nejsou automaticky kontrolovány přes Preflight, nebo objednávky, které i přes automatickou kontrolu byly zákazníkem odeslány ke kontrole grafiky tiskárny.
3.3. Kontrola souboru znamená kontrolu projektu z hlediska technické připravenosti pro tisk.
3.4. Pokud bude během kontroly souborů zjištěno, že grafické soubory vyžadují opravy, prodávající o tom poinformuje zákazníka elektronicky. Informace se zobrazí také v internetovém servise na záložce Objednávky u konkrétní objednávky.
3.5. Pokud nebudou opravené grafické soubory doručeny během 14 dnů, dojde k automatickému zrušení objednávky. Pokud byla uhrazena cena, bude objednávka zrušena v souladu s bodem 2.10 Obchodních podmínek.
3.6. Prodávající nenese odpovědnost za odsouhlasení zákazníkem souborů chybně připravených, zkontrolovaných přes Preflight. Po odsouhlasení následuje automatické předání objednávky k vyřízení.
3.7. Prodávající neodpovídá za materiály odesílané k tisku. V případě protiprávních textů tiskárna může odmítnout vyřízení objednávky.
3.8. Prodávající neodpovídá za chyby grafických programů.
3.9. Prodávající nearchivuje soubory zaslané k tisku.
3.10. Ve snaze o uspokojení zákazníka prodávající zpřístupní možnost automatické kontroly souboru přes Preflight nebo kontrolu grafikem. V internetovém servise je uveden rozsah kontroly souborů a informace o přípravě práce. Odpovědnost za přípravu projektu pro tisk nese zákazník.

4. Způsoby platby za produkt.

4.1. Prodávající zahájí vyřízení objednávky po připsání platby.
4.2. Prodávající zpřístupní zákazníkovi možnost elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím internetových servisů poskytujících platby on-line. V současné době jsou dostupné systémy poskytující možnost platby v internetovém servise na záložce Spolupráce/Platby.
Prodávající má právo přidat další způsoby platby.
4.3. Po lhůtě 14 dnů je objednávka automaticky zrušena.
4.4. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění v důsledku zpoždění s převodem platby ze servisů poskytujících elektronické platby nebo platby platební kartou a následné automatické zrušení objednávky.

5. Cena, způsob a lhůta dodání produktu. Lhůta vyřízení.

5.1. Doručení produktu zákazníkovi probíhá na území Evropské unie, na adresu uvedenou zákazníkem při podání objednávky. Doručovací adresu lze měnit do momentu ukončení výroby. Zákazník může sám změnit adresu v internetovém systému, na záložce Zásilky (při vyloučení země doručení).
5.2. Doručení produktu zákazníkovi je zpoplatněno, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Veškeré informace o cenách dodání jsou uvedeny v internetovém servise na záložce Dodání.
5.3. Doručení zásilky vykonává přepravní služba. Objednávky jsou, podle velikosti, odesílány v balících nebo na paletách.
5.4. Zákazník je povinen přijmout zásilku. Prodávající může uplatnit nároky z důvodu nepřevzetí zásilky.
5.5. Doručení produktu přepravní službou proběhne do 4 pracovních dnů. Tiskárna nenese odpovědnost za pozdní doručení zásilky.
5.6. Lhůty vyřízení objednávek jsou individuální, orientační pro jednotlivé produkty, a jsou uvedeny v internetovém servise tiskárny.

6. Reklamace

6.1. Reklamace jsou podávány elektronickou formou přes reklamační formulář u příslušné objednávky. Lhůta pro podání reklamace končí 14. pracovní den od doručení produktu.
Reklamační formulář musí obsahovat přesný popis nedostatku, nárok, a taktéž dokumentaci vady v podobě fotografií, pokud jsou nezbytné k vyřízení reklamace.
6.2. Prodávající posuzuje reklamace neprodleně po přijetí reklamace, do 14 pracovních dnů. Lhůta se může prodloužit v závislosti na složitosti reklamace. Prodávající může požadovat zpřístupnění části nebo celého reklamovaného produktu prostřednictvím přepravní služby, kterou objedná. Může požadovat doplnění dokumentace nebo popisu reklamace. Zákazník má povinnost dodat požadované dokumenty ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Po této lhůtě je reklamace považována za neopodstatněnou.
6.3. O výsledku posuzované reklamace prodávající odešle zprávu na e-mail uvedený zákazníkem při registraci. Opodstatnění posuzované reklamace je dostupné také v internetovém servise na záložce Objednávky.
V případě pozitivní reklamace souvisí náhrada s původně nahlášeným nárokem. Prodávající má právo vyjednávat ve věci nároku uvedeného v reklamaci.
V případě negativní reklamace je zákazník povinen uhradit cenu spojenou s opětovným odesláním reklamované zásilky.
Vyúčtování reklamace může být provedeno v podobě vrácení celé částky nebo její části po obdržení podepsaného opravného daňového dokladu nebo v podobě slevy. Tiskárna bude v tomto případě požadovat vrácení celého reklamovaného nákladu nebo jeho části.
6.4. Předáním prodávajícím produktu přepravci dochází k přenesení na zákazníka výhod a obtíží spojených s produktem a nebezpečí případné ztráty nebo poškození produktu. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození celého produktu nebo jeho části, počínaje předáním k přepravě až po převzetí zákazníkem.
Zákazník je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat, v asistenci přepravce otevřít její obsah (po předchozím podepsání převzetí zásilky). Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě části produktu nebo k poškození, je povinen provést všechny činnosti nezbytné k určení odpovědnosti přepravce.
Reklamace může být přijata k posouzení po doručení zákazníkem škodního protokolu, sepsaného v přítomnosti přepravce, s uvedením data doručení produktu, s úplnou informací o skutečném stavu zásilky a o způsobu zabezpečení uvnitř a zevnitř zásilky. Reklamace musí být doplněna dokumentací v podobě fotografií poškozeného produktu a obalu.
Úplná dokumentace bude odeslána přepravci. Prodávající si vyhrazuje právo výsledku posouzení reklamace v závislosti na stanovisku přepravce.
6.5. Zákazník má právo odvolání proti rozhodnutí ve věci posuzované reklamace ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

III. Závěrečná ustanovení.

1. Smlouvy s Internetovou tiskárnou jsou v českém jazyce.
2. Prodávající si vyhrazuje právo provádění změn Obchodních podmínek ze závažných důvodů: změny právních předpisů; změny plateb a dodávek – v rozsahu, v jakém tyto změny mají vliv na plnění ustanovení těchto Obchodních podmínek.
3. V případě uzavření na základě těchto Obchodních podmínek smluv s dobou neurčitou (např. poskytování elektronických služeb - účet), změněné Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka, a zákazník bude o změnách řádně informován.
4. Záležitosti, které nejsou řešeny těmito Obchodními podmínkami, se řídí platnými polskými právními předpisy.
5. V případě sporů nebo pochybností ohledně výkladu jsou rozhodující polské právní předpisy, příslušným soudem je Okresní soud v Częstochowé

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – informace pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

Chybně provedený lom je, pokud způsobuje záhyby, zmačkaniny apod., které znemožňují přečtení textu nebo ilustrace. U gramáže nad 150 g jsou viditelné praskliny papíru v místech skládání, zejména v místech, kde je silnější vrstva tiskařské barvy. Za účelem omezení tohoto nežádoucího jevu tiskárna používá bigování před procesem falcování. V závislosti na materiálu a grafice však bigování nezajistí úplnou ochranu před efektem praskání. Je to způsobeno mezní odolností materiálu a tento efekt nelze považovat za vadu nebo chybu tiskárny.
Chybná vrstva ofsetového, disperzního nebo UV laku je vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa bez laku, slupující se, s puchýři apod. Přípustné odchylky vznikající v souvislosti se zvláštní povahou působení výrobních strojů:
a) řezání archu – tolerance posunu do 0,5 mm;
b) falcování nebo bigování – tolerance posunu od určeného místa lomu 0,5 mm;
c) děrování – tolerance posunu od čáry 1 mm;
d) spásování barev tištěných jedna na druhou: tolerance do 0,1 mm;
e) množstevní rozdíly objednaného produktu a produktu dodaného zákazníkovi - nepřesahuje + / - 5% objednaného množství;
f) při lakování UV lakem – spásování obrázku a vrstvy laku: tolerance do 0,5 mm;
g) ražba – tolerance do 0,5 mm u konečného výsledku;
h) hotstamping - tolerance do 0,5 mm u konečného výsledku.

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!