x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

PERFEKTNÍ VIZITKA – JAKÁ JE?

 

Hlavním úkolem vizitky je sdělení informací umožňujících kontakt s firmou nebo osobou. Při tvoření vizitky je nutné mít toto na paměti, i v případě, pokud projekt má být kreativní a originální. Čitelnost klíčových informací je zásadní. Základní informace, které mají být umístěny na vizitce, jsou: název firmy/jméno a příjmení a způsob kontaktu. Podstatná je adresa, telefon a e-mail. Na vizitce můžeme umístit více kontaktních údajů, např. skype, účty na sociálních sítích, webové stránky, fax…

HISTORICKÁ FUNKCE VIZITKY

Vizitka v minulosti měla podobu návštěvního lístku a byla používána k oznámení návštěvy. Návštěvní lístek býval také ponechán, pokud adresát nebyl během návštěvy zastižen doma – jakožto informace o návštěvě. Nejstarší návštěvní lístek v Polsku pochází z 18. století. V té době obsahoval jméno a příjmení, někdy informaci o stanovisku. Postupně se na vizitkách objevovalo stále více informací - adresy v meziválečném období. Nyní jsou vizitky významným prvkem během obchodních setkání. Jsou nenahraditelné v případě osob, které mají pestré sociální aktivity – setkání s klienty, obchodními partnery.

JAKÉ INFORMACE NA VIZITCE?

Pokud z názvu firmy není zřejmá vykonávána činnost, je vhodné přidat krátký popis nebo seznam služeb. Ale pozor! Není vhodné umístit na vizitce celou obchodní nabídku. Podle hesla „méně znamená více” je lepší uvést jen klíčové informace, příp. hlavní oblast činnosti. Vizitka by měla obsahovat pouze základní údaje odkazující na jiné zdroje informací- jako jsou webové stránky. K prezentaci služeb souží jiné druhy reklamy: letáky, složky, brožury, rollupy, plakáty. Základní funkcí vizitky je informování. Samozřejmě je důležitá i vizuální stránka, je však dobré se vyhnout přemíře informací.

GRAFICKÁ STRÁNKA VIZITKY

Pole obsahující logo, název firmy/jméno a příjmení se nachází uprostřed nebo v horní části vizitky, vlevo (v případě jednostranné vizitky nebo na lícní straně u oboustranné vizitky). Lze je zdůraznit pomocí většího nebo tlustšího písma. Kontaktní informace jsou umísťovány ve spodní části – uprostřed nebo v pravém spodním rohu. Na firemních vizitkách lze umístit další informace – u jména a příjmení také titul, např. Mgr., Ing., MUDr., MVDr. anebo hodnost. Pod jménem a příjmením lze uvést stanovisko (např. finanční ředitel) nebo pozici (např. účetní).

VELIKOST PÍSMA

Doporučená velikost písma na vizitkách je min. 6 bodů. Avšak použití této velikosti u nestandardního písma může mít za následek neuspokojivý vizuální efekt. U informací uvedených menším písmem je lepší použít standardní písmo, např. ověřený Arial. Bude toto písmo čitelné? Pro porovnání lze použít měřítko písma na obalech. Podle nařízení EU min. velikost písma na obalech s polem max. 80 cm2 (např. standardní obaly léčiv) se 0.9 mm počítá pro malé písmeno „x”. Podle druhu písma to je obvykle 5-6 bodů. Pokud to je možné, používají se větší hodnoty než jsou uvedeny v této normě – důležitá je čitelnost vizitky.

FORMÁT VIZITKY

Nejčastěji se používá formát vizitky 90x50 mm (9x5 cm) – ve vodorovné podobě. Svislý formát se méně používá - z praktických a projekčních důvodů. Rozměry vizitky je nutné zvětšit o spadávky 2-3 mm z každé strany. Je vhodné použít vnitřní okraj s podobnou šířkou – texty na vizitce by neměly dosahovat až po okraj spadávky, všechny důležité texty je třeba odsunout od hrany projektu. Díky použitým spadávkám a vnitřním okrajům se vyhneme náhodnému odříznutí důležitých prvků během vyřezávání vizitek z archu. Formát 50x90 mm – se spadávkou 54x94 mm – je standardní formát vizitek v Polsku. Pro tento formát projekční plocha (ve které mají být umístěny důležité prvky) je cca 44x84 mm. V západní Evropě se používá formát vizitek 55x85 mm. Ve Skandinávii to je 55x90 mm.

PAPÍR NA VIZITKY

S ohledem na omezené rozměry a nutnost zachovat čitelnost projektu je papír tím, co může odlišit vizitku od jiných. Zde je na místě kreativní přístup. Pro tisk vizitek je používán nejvíc matný papír s gramáží 350g/m2. Je poměrně silný a pevný, takže je celkem odolný proti zničení. Můžeme použít zušlechtění, např. lesklou fólií. Pokud chceme, aby se vizitka vizuálně vyjímala, lze použít ozdobný papír nebo ražbu. Pro ozdobný papír je specifická unikátní struktura. Rozdíl je nejen vidět, ale i cítit na dotek – každý příjemce této vizitky jistě ucítí tento rozdíl.

 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!