x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Písmo odlišuje


V případě volby velikosti písma platí, že čím menší formát reklamních materiálů, tím větší výzva. Jaká velikost písma bude nejlepší pro vizitky nebo etikety? Kdy písmo přestává být čitelné? Začněme od základů.
 

Font a tiskové písmeno

Z historického hlediska tiskové písmeno znamená fyzický nosič písma, používaný v Evropě od 15. století, kdy měl podobu kovového hranolu. Font je elektronická forma záznamu písmen se stejnými vlastnostmi. Při instalaci fontů na počítači obdržíte balíček, obsahující informace o tvaru písma, jeho druzích a “základní” sestavu, neboli skupinu znaků s určitými vlastnostmi pro určitý (styl, patka, poměr).

Standardní OpenType

Nejnovějším a nejvíce oblíbeným formátem fontů je OpenType, který zavedl Adobe a Microsoft. Fonty v OpenType podporují kódování Unicode a mohou obsahovat pokročilé typografické funkce. Lze je používat na stránkách WWW, a tak se mohou zobrazovat v prohlížeči na počítači, na kterém tyto fonty nebyl instalovány. Jedná se o klíčovou funkci v „době internetové”, která skýtá mnoho možností v rámci volby typografických prostředků web designer.

Motiv písma

Motivy písma jsou autorskými díly, a z toho hlediska jsou chráněny autorskými právy. Jedná se o sestavu znaků s unikátními vlastnostmi pro určitý font. Tvar písma je nejvýznamnějším prvkem určujícím vzhled fontů. Rozlišujeme dva klíčové motivy: patkové (serif) a bezpatkové (sans serif). Co je serif? Je to svého druhu „strážce” písma, i když nemá nic společného s šerifem – strážcem zákona. Jedná se o ozdobné prvky, které zvyšují dekorativní vlastnosti písma. Pokud byl font navržen při použití serifů, pak tyto mají být používány důsledně v celé sestavě určitého fontu. Serify a různá tloušťka písma navazují na písmo používané ve starověkém Římě, kdy byly nápisy kované v kameni. Populární serifové motivy: Times New Roman, Georgia, Bookman Old Style nebo Courier. Tvar bez serifů byl v minulosti používán mnohem častěji, důvodem bylo nízké rozlišení monitorů, které znemožňovalo správné zobrazení dekorativních prvků písma. Nyní se na internetových stránkách setkáme s různými fonty, často velmi ozdobnými. Oblíbené motivy bez serifů: Arial, Helvetica, Tahoma, Futura nebo Century Gothic.

Čitelnost písma a právní předpisy

Velikost písma na tištěných materiálech, jako jsou vizitky nebo etikety, by měla zaručit čitelnost. Nařízení EU č. 1169/2011 určuje požadavky ohledně velikosti písma na etiketách. Větší minimální velikost a vyžadována čitelnost informací znamenají vstřícné gesto vůči spotřebitelům, kteří si stále pozorněji prohlížejí údaje na obalech výrobků nebo léků. Současné trendy propagují zdravé ekologické potraviny nebo tzv. slow food, a tak jsou dalším způsobem vytváření tlaku na výrobce v rámci čitelných a transparentních informací na obalech. Není divu, informace o složení často nejsou uváděny „drobným písmem”, ale představují marketingové sdělení. Velký nápis „bez GMO” nebo „bez glutamanu” v hlavní části etikety nebo obalu nepřekvapuje.

Jaká velikost?

Právní předpisy určují min. velikost písma na etiketách x = 1,2 mm, čímž byla zvýšena čitelnost obalů. Je to důležité nejen proto, že stále více osob zjišťuje, co vlastně kupují, ale i s ohledem na stárnutí populace spotřebitelů. U obalů s plochou menší než 80 cm2 lze použít písmo s velikostí x = 0,9 mm. U standardního písma Times New Roman to bude 8 bodů pro x = 1,2 mm a 6 bodů pro x = 0,9 mm. V případě ozdobných tvarů je vhodné před konečným schválením velikosti písma změřit jeho velikost.

Nejmenší reklamní materiály

Vizitka patří k nejmenším propagačním materiálům, u které je volba písma klíčová. Sestavení všech prvků, barvy, grafiky a tvaru písma má být pečlivě promyšlené. Nečitelná vizitkanesplní svoji funkci. Spolehlivým způsobem, aby někoho oslovila, je volba vhodného tvaru písma. Nejčastěji se u vizitek používá písmo bez serifů, bez ozdobných prvků, které by mohly snížit čitelnost. Je důležité, aby ladila s povahou reklamované činnosti a byla spojována s určitým oborem.

 

Tvary písma se vyskytují v různých verzích a obměnách, volba určitého fontu závisí na tom, kde se určitý nápis objeví. U etiket a menších reklamních materiálů je důležité, aby byla čitelná i malá písmena. Veškeré klíčové údaje a informace mají být na etiketě nebo na vizitce umístěny bez efektu “shlukování” obsahu.

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!