x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Tato politika ochrany osobních údajů stanoví podmínky zpracování a ochrany osobních údajů, poskytnutých uživateli za účelem poskytování služeb elektronickou cestou, a údajů získaných pomocí souborů cookies firmou ViperPrint sp. z o.o. se sídlem: Częstochowa, ul. Rejtana 33A, DIČ 9492111281, základní kapitál 50000,00 PLN.

Vámi poskytnuté údaje, mj. během založení účtu, jsou využity výhradně za účelem plnění kupní smlouvy, spravování plateb nebo dodávek a kontaktu s Vámi. Nemají k nim přístup neoprávněné osoby. Údaje získané automaticky slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, jejich vývoje, personalizace jejich obsahu, analýzy chování uživatelů. Údaje předané při korespondenci jsou použity výhradně k poskytnutí odpovědi na dotaz. Je možný telefonický kontakt za účelem projednání otázek spojených s objednávkou. Obchodní sdělení jsou zasílána elektronickou cestou pouze v případě, pokud uživatel poskytne svůj souhlas. Kdykoliv je možné souhlas odvolat. Během pobytu na našem webu jsou shromažďovány informace, týkající se návštěvy, které slouží k personalizaci webu a nabídek. Soubory cookies, které používáme, lze kdykoliv vypnout v nastavení prohlížeče uživatele. Naši zákazníci mají zajištěnou bezpečnost během nákupů, zejména ochranu osobních údajů. V této souvislosti uschováváme nezbytné minimum údajů. Pro maximální ochranu účtu je nutné, aby uživatel nesděloval údaje o přístupu: přihlašovací údaje třetím osobám a vždy se odhlásil po ukončení používání webu. Jakožto náš zákazník máte právo na přístup a zobrazení údajů, právo požadovat informace ohledně obsahu Vašich údajů, právo měnit, pozastavit nebo odstranit údaje, opravovat chyby, doplňovat, aktualizovat nebo přenést údaje. Námi získané údaje jsou pečlivě chráněny a přístup k nim mají pouze profesionální a poučeni zaměstnanci.

Výklad pojmů

 1. Správce údajů - poskytuje služby elektronickou cestou, uschovává a získává přístup k údajům v zařízeních uživatele, je jím společnost ViperPrint sp. z o.o. se sídlem: Częstochowa, ul. Rejtana 33A, 42-202, zapsána v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) s číslem KRS: 0000322783, vedeném u Okresního soudu v Częstochowé, XVII. Obchodní oddělení Státního soudního rejstříku; základní kapitál: 50 000,00 PLN.
 2. Cookies - malé textové údaje, uložené a uschované na zařízeních, pomocí kterých uživatel používá web.
 3. Cookies správce údajů - informativní údaje (cookies), které jsou umístěny správcem údajů, spojené s poskytováním služeb elektronickou cestou správcem údajů přes web.
 4. Cookies externí - informativní údaje (cookies), které jsou poskytnuty důvěryhodnými subjekty na zakázku správce údajů přes web.
 5. Web - internetové stránky správce údajů na adrese www.viperprint.cz.
 6. Zařízení - elektronické zařízení, pomocí kterého má uživatel přístup na web.
 7. Uživatel - subjekt, kterému v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy mohou být poskytovány služby elektronickou cestou.

Zpracování osobních údajů

 1. Správce údajů zpracovává osobní údaje uživatele za účelem a v rozsahu nezbytném pro používání webu.
 2. Správce údajů je oprávněn zpracovávat údaje uživatele pro marketingové účely, včetně přímého marketingu, pokud k tomu uživatel poskytne samostatný souhlas.
 3. Uživatel má právo doplňovat, aktualizovat, přenést, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování, odstranit údaje, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány v rozporu s právními předpisy.
 4. Správce údajů má právo zamítnout odstranění údajů uživatele, pokud jejich uschování je nezbytné pro účely vyřízení námitek nebo to vyžadují právní předpisy.
 5. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo spolupracovníci správce údajů.
 6. Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy, následně po dobu 10 let, tj. do konce případné doby, potřebné k vyřešení, vyšetření nebo ochrany nároků.
 7. Uživatel může uplatnit svá oprávnění zasláním zprávy na e-mail rodo@viperprint.pl

Cookies

Druhy cookies používané správcem údajů
 1. Cookies dočasné: informativní údaje, které jsou uschovány na zařízení uživatele do doby ukončení relace prohlížeče. Uložené údaje jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení. Dočasné cookies nestahují osobní údaje a důvěrné údaje ze zařízení uživatele.
 2. Cookies trvalé: informativní údaje, které jsou uschovány na zařízení uživatele do doby jejich vymazání. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí nezpůsobí jejich odstranění ze zařízení uživatele.
 3. Správce údajů používá cookies, které jsou bezpečné pro zařízení uživatele, nepřenáší viry nebo nežádoucí software. Soubory cookies umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit web každému uživateli. Soubory Cookies obvykle obsahují název domény, z které pochází, dobu jejich uschování na zařízení a hodnotu.
 4. Uživatel má možnost omezit nebo vypnout přístup k souborům Cookies na svém zařízení. Používání webu bude možné, kromě funkcí, které s ohledem na svoji povahu vyžadují soubory Cookies, např. podání objednávky.
 

Účely použití cookies správcem údajů


Cookies správce údajův:
 1. Přizpůsobení obsahu webu preferencím uživatele a optimalizace jejich používání.
 2. Identifikace zařízení uživatele, jeho lokalizace a vhodné zobrazení stránek podle jeho potřeb.
 3. Pamatování nastavení zvolených uživatelem a personalizace rozhraní uživatele.
 4. Pamatování historie navštívených stránek za účelem doporučení jejich obsahu.
 5. Ověření uživatele na webu, zajištění a udržení relace uživatele webu po přihlášení, díky čemu uživatel nemusí na podstránkách opětovně uvádět přihlašovací údaje.
 6. Správná konfigurace zvolených funkcí webu.
 7. Optimalizace a zvýšení výkonu služeb poskytovaných správcem údajů.
 8. Pamatování lokalizace uživatele za účelem správné konfigurace zvolených funkcí webu.
 9. Analýzy a průzkum, které pomohou pochopit, jakým způsobem uživatel používá web, za účelem zlepšení jeho obsahu.
  Cookies externí:
 1. Sběr obecných statistických údajů pomocí analytického nástroje Google Analytics.
 2. Prezentace reklam přizpůsobených preferencím uživatele při použití nástrojů internetové reklamy.
 3. Využití interaktivních funkcí za účelem popularizace webu pomocí sociálních sítí: Facebook.com, plus.google.com, twitter.com, instagram.com

Podmínky uschování nebo získání přístupu soubory cookies

 
 1. Uživatel může samostatně a kdykoliv měnit nastavení souborů cookies a určit podmínky jejich uschování a přístupu soubory cookies k zařízení uživatele. Uživatel může provádět změny v nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou blokovat automatické spravování souborů cookies v nastavení prohlížeče nebo informovat pokaždé o jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace jsou dostupné v nastavení prohlížeče.
 2. Uživatel může kdykoliv odstranit soubory cookies při použití dostupných funkcí v prohlížeči, který používá.
 3. Omezení používání souborů cookies může mít vliv na funkce našeho webu.

 

Záležitosti neřešené Politikou ochrany osobních údajů se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména předpisy GDPR.

Politika ochrany osobních údajů je platná od 25.5.2018.

 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!