x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy
Před zahájením vyřizování objednávky jsou všechny soubory důkladně kontrolovány našimi grafiky. Nicméně povinnost řádně připravit soubor je na Vaší straně. Před připojením souboru k objednávce ověřte, zda je v pořádku a v souladu s parametry objednávky.

Na stránkách s jednotlivými výrobky jsou makety ke stažení. Pomohou řádně připravit soubor pro tisk. Doporučujeme, abyste se seznámili s technickými informacemi: Základní pravidla přípravy pro tisk a nejčastější chyby.

V důsledku kontroly, která odhalí chyby, vzniká nutnost opravit soubor, čímž je prodloužena lhůta vyřízení objednávky. Budete o tom informováni e-mailem a zprávou SMS: Chyba souboru. Ve zprávě naši grafici určí druh problému a navrhnou, jak lze soubor opravit. Rozsah kontroly:
 
 • shoda parametrů objednávky se souborem - umožní odhalit zřejmé chyby, způsobené připojením k objednávce nesprávného souboru;
 • czy zda rozměry zvolené v objednávce souhlasí se souborem;
 • zda počet stran/potisk zvolený v objednávce souhlasí se souborem;
 • správné spadávky;
 • bezpečné okraje;
 • převedení textů do křivek - týká se otevřených dat;
 • orientace stránek - všechny stránky musí mít stejnou orientaci jako první;
 • správná příprava zušlechtění;
 • UV lak – minimální tloušťky prvků, minimální mezery, správné označení;
 • ražba – minimální tloušťky prvků, minimální mezery, správné označení;
 • Hot Stamping - minimální tloušťky prvků, minimální mezery, správné označení;
 • speciální řezání (plotr, výsek) – zda je soubor se vzorem řezání/výseku v pořádku;
 • falcování – zda projekt souhlasí s objednaným druhem falcování, texty nepřesahují hranu falcování, grafika sloupců není posunuta;
 • bigování – zda je projekt v pořádku, texty nepřesahují hranu bigování, grafika sloupců není posunuta;
 • ořezové značky – zda ořezové značky mají přesah přes ořezovou hranu min. 3 mm a jsou označeny kontrastní barvou vůči pozadí, nejsou větší než 1mm;
 • personalizace - zda jsou připojeny údaje, velikost pole pro personalizaci, vizualizace personalizace;
 • perforace – vizualizace místa perforace.
 
Naši grafici mají bohaté zkušenosti v oboru polygrafie. Proto mohou zjistit také další problémy, než jsou uvedeny výše. V takovém případě budeme také reagovat.
 • obsah textu;
 • zda jsou v pořádku čárové kódy, personalizace, QR, pokud nejsou předmětem objednávky;
 • estetickou stránku projektu;
 • výběr barev, jas/kontrast fotografií;
 • správné použití speciálních barev pro natíraný papír C (Coated); pro nenatíraný papír U (Uncoated);
 • přetisk – pro vektorové objekty a texty s barevností C0/M0/Y0/K100 je automaticky použitý přetisk. Přetisk je automaticky odstraněn z ostatních objektů (netýká se velkoplošného tisku);
Pozor: Tiskárna www.viperprint.cz není odpovědná za rozdíly ve vzhledu projektu po automatickém odstranění nebo přidání přetisku.
 • Projekty připravené v prostoru RGB a spotových barvách jsou automaticky konvertovány do CMYK dle profilu Coated Fogra 39;
Tiskárna Viperprint není odpovědná za rozdíly v barvách v souvislosti s automatickým konvertováním do CMYK. V případě zaslání souborů PDF s připojenými barevnými profily jsou tyto profily odstraněny.
 • osazení fontů v uzavřených souborech PDF;
 • nestandardní barvy z palety barev uživatele.
Pokud prvky projektu záměrně přesahují bezpečné hodnoty (např. texty jsou blíže ořezové hrany než 3mm; na falcovaných letácích je grafika záměrně umístěna mimo sloupce nebo projekt záměrně nesplňuje jiné požadavky řádné přípravy pro tisk) – informujte nás o tom v poznámce k objednávce: “Tisk na vlastní odpovědnost”.
Nejpopulárnější výrobky, jako vizitky, letáky a plakáty kontrolujeme pomocí automatického systému Preflight. Jeho hlavní úlohou je vyhnout se typickým chybám při zahájení zakázky. Preflight kontroluje soubory PDF, CDR, Ai, JPG, TIF. Velikost souboru nemůže být větší než 128MB.
Grafika vycentrovaná, každá stránka projektu na samostatné stránce souboru. Formáty JPG a TIF. Pouze u objednávek na jednostranný tisk.
 
Co systém kontroluje:
 • shodu počtu stránek (objednaný oboustranný tisk – připojený jednostranný soubor nebo opačně);
 • shodu velikosti připojeného souboru s objednávkou;
 • zda fonty byly převedeny do křivek a/nebo nastaveny;
 • informuje o rozlišení obrázků v projektu;
 • mění barevnost na CMYK;
 • odstraní přetisky.
Proces kontroly trvá méně než 1 minutu. Během této doby zůstaňte na stránkách. Po chvilce se objeví náhled Vašeho projektu s ořezovými hranami a bezpečným okrajem, a konečný náhled po ořezu.
 
Na co se zaměřit:
 • zkontrolujte, zda texty nebo jiné důležité prvky projektu nebyly ořezány;
 • zkontrolujte, zda je velikost připojeného souboru shodná s objednávkou;
 • zkontrolujte, zda jsou spadávky v pořádku;
 • zkontrolujte, zda je vzhled projektu v pořádku – přetisky a jiné barvy než CMYK po úpravách mohou mít vliv na vzhled grafiky;
 • za účelem důkladné kontroly stáhněte soubor s náhledem nebo soubor pro tisk.
Systém Preflight generuje hlášení s odhalenými výstrahami, chybami a úpravami. Seznamte se s hlášením a náhledy, označte: akceptuj-plik-do-druku a následně klikněte: potwierdź-akceptację
 
Po zaplacení je objednávka předána k vyřízení.
 
Pokud Preflight odhalí chybu, můžete připojit jiný, opravený soubor. Pokud nesouhlasíte s výsledkem automatické kontroly, můžete soubor předat ke kontrole našim grafikům - klikněte: sprawdzanie-przez-grafika
 
Snažíme se maximálně usnadnit podání objednávky v naší tiskárně, a tak pokud systém Preflight nesplňuje Vaše očekávání nebo máte připomínky k jeho fungování – rádi se s nimi seznámíme. Napište na info@viperprint.cz.
 
Výrobky automaticky kontrolovány jsou označeny na monitoru uložení souboru:
 
oznaczenie-preflightu

Kontrola netrvá déle než 1 minutu. Po tuto dobu zůstaňte na stránkách:
 
czas-sprawdzania

Po úspěšné kontrole souboru jsou dostupné náhledy a soubory ke stažení. Pro zobrazení druhé stránky přejděte kurzorem na ikonu:
 
dostępne-podglądy

Vpravo je hlášení s výsledkem kontroly a seznamem případných oprav:
 
raport-weryfikacji

V případě potřeby můžete uložit jiný soubor nebo přesměrovat zakázku ke kontrole našim grafikům.
Pokud jste k objednávce připojili soubor, který je v pořádku a seznámili jste se s náhledy, hlášením a soubory ke stažení, potvrďte soubor pro tisk označením pole "Potvrzuji soubor":
 
akceptuj-plik-do-druku

Následně klikněte na zelené tlačítko "Potvrdit":
 
zatwierdzenie-pliku-do-druku
Tiskárna ViperPrint není odpovědná za:
 • neshodu v souvislosti se soubory CDR tvořenými v programu CorelDraw a soubory PDF tvořenými v programu CorelDraw;
 • neshodu v souvislosti s tvořením souborů PDF v programu CorelDraw v případě, pokud je k objednávce připojen soubor CDR;
 • neshodu v souvislosti s tvořením souborů PDF v programu Adobe Photoshop (doporučujeme soubory TIF bez vrstev);
 • neshodu v souvislosti s tvořením souborů PDF v textovém editoru nebo amatérském grafickém programu;
 • konverze barev jiných než CMYK do prostoru CMYK;
 • neshodu v souvislosti s písmem použitým v souboru nabo při použití písma, které nebylo převedeno do křivek;
 • neshodu v souvislosti s použitím v souboru možnosti Přetisk nesprávným způsobem;
 • neshodu v souvislosti s umístěním černé C0/M0/Y0/K100 grafiky nad (v rámci objektů) jinou, barevnou grafikou – bude přetištěna;
 • neshodu v souvislosti se skrytými vrstvami v souboru.

Základní pravidla přípravy pro tisk

Nejdůležitější činností na začátku práce na projektu je správné nastavení pracovní stránky, to znamená plochy, na které vznikne projekt. V programech pro vektorovou grafiku (Illustrator, Corel) se nastaví stránka netto (rozměry po ořezání) – např. leták 105x148mm a přidá se spadávka.
 


Výjimkou je Photoshop, kde se nastaví pracovní plocha se spadávkami po 2mm z každé strany – např. pro leták 105x148mm to bude 109x152mm.

Pozor: Neprovádíme výřez v souborech PDF, které nemají správně nastavené pole pro výřez, a PDF, kde líc a rub projektu jsou uloženy vedle sebe na stejné stránce.
Pozadí, fotografie a podobné prvky, které dosahují hrany projektu, musí přesahovat hranu o 2mm z každé strany na plochu brutto. Např. pro leták 105x148mm to bude 109x152mm. Výjimkou jsou katalogy, pořadače, velkoplošný tisk a některé kalendáře, kde jsou vyžadovány větší spadávky nebo nejsou vyžadovány vůbec. Podrobné informace na maketách výrobků.

 


Projekt, u kterého nejsou spadávky v pořádku, bude odeslán k opravě, protože není možné ořezání tak, aby nebyly vidět bílé, nepotištěné okraje.

 


Zapněte náhled pole spadávky během práce za účelem kontroly správné přípravy projektu. Corel: Illustrator: nebo stlačte CTRL+: Pozor – Některé výrobky, např. katalogy, brožury, pořadače apod. vyžadují větší spadávky nebo je nevyžadují vůbec, např. obálky, velkoplošný tisk. Více informací na maketách konkrétních výrobků.
Všechny texty, loga a další důležité prvky poblíž hrany musí být od ní vzdáleny 3mm. Dodržujte bezpečné okraje, aby nedošlo k uřezání textu a byla zachována estetická stránka projektu.

Používání vodítek usnadní práci; podmínkou je, aby vodítka, hrany řezu a makety byly umístěny na vrstvách blokovaných pro tisk nebo byly před uložením odstraněny.
Každý projekt určený pro tisk bude tvořen v barevném prostoru CMYK. Pokud byly v projektu použity barvy RGB, PANTONE nebo jiné – budou konvertovány do prostoru CMYK automaticky, ty se v důsledku toho mohou podstatně lišit od původně nastavených, za což tiskárna nebere odpovědnost. Pro zachování úplné kontroly nad vzhledem projektu změňte RGB na CMYK.

Projekt nemůže obsahovat nastavené barevné profily. Tiskne se pomocí profilu Fogra 39. S optimální volbou barev pomohou vzorníky barev pro ofsetový a digitální tisk.
Obrázky použité v projektu pro tisk mají mít rozlišení 300 dpi.
Častým důvodem zamítnutí projektu jsou chybějící fonty v otevřených souborech. Aby vzhled textů zůstal podle představ grafiků, musí být převeden do křivek. Označte všechny texty na dokumentu a následně:

Corel: Změnit > převést do křivek nebo stlačte CTRL+Q

Illustrator: Text > převést do křivek nebo stlačte SHITF+CTRL+O

Photoshop: Vrstva > rastrovat > textová vrstva nebo stlačte SHIFT+CTRL+E pro sloučení do jedné vrstvy

V případě prací uložených ve formátu PDF s velkým množstvím textů, např. katalogy, používejte standardní druhy písma a řádně nastavte fonty v souboru.
Stejně častým problémem ohledně textů je černá barva. Stává se, že během kopírování textu z editoru, např. Word se uloží v barevnosti RGB. Vždy změňte režim na CMYK a vhodně zvolte složky. U velkého množství textu použijte K=100%, neboli C 0/M 0/Y 0/K 100.

 

>

Drobný text, který se skládá ze všech složek CMYK, takže je tištěn čtyřmi barvami, může být méně čitelný a neestetický.
Všechny přetisky – kromě černé barvy – jsou automaticky odstraněny (netýká se velkoplošného tisku). Nepoužívejte možnost Přetisk, a vyhnete se překvapením.
Shoda projektu s parametry zakázky je první věcí, která je kontrolována při přijetí zakázky.

Pokud jste objednali oboustranný tisk letáků a v souboru je jen jedna stránka, zakázka bude pozastavena do doby výměny souboru nebo zakázky. Často se vyskytuje chyba, týkající se formátu, např. A5 a A6. Aby Vaše zakázka netrvala zbytečně dlouho, vždy zkontrolujte, zda parametry objednávky souhlasí s Vašimi požadavky a jsou shodné s projektem.

V případě, že jste vybrali chybně a již jste potvrdili objednávku – náš zákaznický servis Vám pomůže.
Formát PDF je doporučeným a preferovaným formátem souborů v naší tiskárně. Soubory PDF uschovají všechny informace ze zdrojových souborů. Umožňují jisté a bezchybné zobrazení vzhledu na jiném zařízení a tisk – což není vždy možné v případě otevřených souborů (zdrojových).

ViperPrint akceptuje PDF v režimu shody Acrobat 5 (PDF1.4). Pokud máte jistotu, že Váš projekt splňuje všechny požadavky bezchybné přípravy pro tisk. Uložte soubor PDF dle návodu k Vašemu grafickému programu.
Z menu vyberte: [Soubor > Publikovat do souboru PDF] V okně [Publikovat ve formátu PDF]

 


uveďte název souboru a uveďte místo na disku, kde má být uložen.

 


Klikněte tlačítko [Nastavení] a na dalších záložkách uveďte parametry, jak jsou popsány níže:

 

 
 
 

Na záložce [Barva] je důležité nenastavovat barevné profily. Na záložce [Předtisková příprava] je důležité označení pole [Mez přesahu] – PDF bude uložen se spadávkami (pod podmínkou, že byly řádně nastaveny už ve fázi projektování).

Pro většinu výrobků vyžadujeme spadávky po 2mm. Výjimku tvoří katalogy, pořadače apod., kde je nutné nastavit příměřeně větší spadávku. Důležité: pole [Ořezové značky] ponecháme odznačené.

 Řádně připravený dokument nemůže hlásit problémy na poslední záložce.

Nyní můžete uložit PDF kliknutím na tlačítko [OK]. Je vhodné ponechat tato nastavení pro jejich použití příště, kdy budete připravovat projekt pro tisk v naší tiskárně. Přidejte nový vzor PDF kliknutím [+] a následně uveďte název, např. Tisk Viper. Nová nastavení budou dostupná v okně [Publikovat ve formátu PDF] na rolovaném seznamu.

 

 

Používání přednastavení znamená úsporu času a je zárukou bezchybného opakování.

Pozor: Speciální efekty programu CorelDraw mohou být odlišně zobrazeny na jiných zařízeních a způsobit zkreslený vzhled tisku. V této souvislosti naše tiskárna nenese odpovědnost za projekty zasílané v souborech CDR a PDF, generovaných z programu Corel Draw. Pokud v projektu byly použity speciální efekty čočky apod., doporučujeme jejich převedení do bitmapové grafiky.
Z menu vyberte: [Soubor > Uložit jako]

 


V okně [Uložit jako] vyberte ze seznamu [Uložit jako]: Adobe PDF. Následně uveďte název souboru a uveďte místo na disku, kde má být uložen a klikněte [Uložit].

 


Objeví se okno nastavení pro uložení PDF, na záložkách uvedete nastavení jak je popsáno níže:

 

 
 

Důležité: neuvádějte ořezové a pasovací značky. Označte pole [Použít nastavení spadávky z dokumentu] a ujistěte se, že spadávky byly v pořádku nastaveny na začátku práce na projektu.

Pro většinu výrobků jsou vyžadovány spadávky po 2mm. Výjimku tvoří katalogy, pořadače apod., kde se uvede přiměřeně větší spadávka.

 


Na záložce [Výstup] je důležité, aby nebyly připojeny barevné profily.

 

 
 

Nyní můžete uložit projekt pro tisk kliknutím na tlačítko [Uložit PDF]. Je vhodné ponechat tato nastavení pro jejich použití příště, kdy budete připravovat projekt pro tisk v naší tiskárně. Klikněte tlačítko [Uložit přednastavení] a následně uveďte jejich název, např. Tisk Viper.

 

 

Nová nastavení budou dostupná v okně [Uložit Adobe PDF] na rolovaném seznamu. Používání přednastavení znamená úsporu času a je zárukou bezchybného opakování.
Z technologických důvodů Vás odrazujeme od ukládání ve formátu PDF z programu Photoshop. Doporučuje se, aby projekty, tvořené v programu Adobe Photoshop, byly ukládány ve formátu TIF. Pokud jste ukončili práci na projektu a máte jistotu, že splňuje základní pravidla přípravy pro tisk, sloučíte vrstvy tím, že z menu vyberete Vrstva > Sloučit viditelné nebo stlačte SHIFT + CTRL + E a následně Soubor > Uložit jako > TIF bez komprese obrazu.
 
 

Projekt připravený v programu InDesign je nutné exportovat do PDF; níže je návod, jak tuto operaci úspěšně provést. Z menu vyberte: Soubor > Exportovat...

 V okně [Exportovat] vyberte ze seznamu [Uložit jako]: Adobe PDF. Následně uveďte název souboru a uveďte místo na disku, kde má být uložen a klikněte [OK].
 

Objeví se okno nastavení pro uložení PDF, na dalších záložkách uvedete níže uvedena nastavení:

 

 
 

Důležité: neuvádějte ořezové a pasovací značky. Označte pole [Použít nastavení spadávky z dokumentu] a ujistěte se, že spadávky byly nastaveny v pořádku, na začátku přípravy projektu.

Pro většinu výrobků jsou vyžadovány spadávky po 2mm. Výjimku tvoří katalogy, pořadače apod., kde je nutné uvést příměřeně větší spadávku.

 


Na záložce [Výstup] nepřipojujte barevné profily.

 

 
 

Nyní můžete uložit projekt pro tisk kliknutím na tlačítko [Exportovat]. Je vhodné ponechat tato nastavení pro jejich použití příště, kdy budete připravovat projekt pro tisk v naší tiskárně. Klikněte tlačítko [Uložit přednastavení] a následně uveďte jejich název, např. viper_tisk

 

Většina přednastavení je využívána programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat. Cílem je, aby v souboru PDF byly uschovány všechny informace, které budou použity v tiskárně pro bezchybný tisk. Přednastavení PDF lze definovat v každém profesionálním grafickém programu pro jejich další použití. Jedná se o pohodlné řešení. Každý další projekt uložíte podle přednastavení ze seznamu a odešlete do tiskárny s jistotou, že projekt byl připraven podle správných parametrů PDF.

Pro definování přednastavení vyberte vhodný pokyn v menu [Soubor] nebo [Zobrazit]. Přednastavení lze rovněž definovat při uložení souboru do PDF jak je znázorněno výše. Více informací ohledně přednastavení najdete v nápovědě k jednotlivým programům.

Pozor: I přes použití přednastavení, která doporučuje ViperPrint, zakázka může být pozastavena z důvodu chyby souboru, pokud projekt nesplňuje základní pravidla přípravy pro tisk.

Zušlechtění


Před zahájením práce na projektu mějte na paměti, že lak je nanášen metodou sítotisku, takže má jistá technická omezení. Při výběru prvků projektu (např. logo, příjmení), které mají být zušlechtěny lakem, zohledněte tyto požadavky:
 
 • nejmenší prvek nebude menší než 0,4mm;
 • mezera mezi prvky nebude menší než (0,5mm);
 • velikost textu nebude menší než 14 bodů;
 • je možný posun vůči tisku o 0,3mm

Pozor: Na stejných prvcích nelze použít současně UV lak a Hot Stamping. Nepoužívejte toto spojení. Takové projekty budou zamítnuty.

Příprava souboru:

 
 1. V programu pro vektorovou grafiku (Corel nebo Illustrator) vytvořte dokument s požadovanými rozměry a spadávkami po 2mm.
 2. Vytvořte svůj grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (režim CMYK, spadávky, bezpečné okraje).
 3. Nyní tvoříte masku. Zkopírujete prvky projektu, které budou lakovány, a vložte je na stejné místo na další straně/pracovní ploše tak, aby bylo zachováno spasování.

   

 4. Maska pro lakování má být rovnoměrně černá. Odstraňte stíny, tónování apod. (pokud jsou použity) a použijte pro výplň a obrysy barvu K=100% (C=0 M=0 Y=0 K=100)

   


Hotový projekt nám můžete poslat jako otevřený soubor Ai nebo CDR s dodržením pořadí stran/pracovních ploch (zvlášť projekt pro tisk, zvlášť maska pro lakování). Dáváme přednost souborům PDF. Doporučujeme exportovat soubor do PDF a uložit jej jako vícestránkový PDF v režimu shody Acrobat 4 (PDF 1.3) bez barevných profilů. Je nutné dodržet pořadí stran:

 
 • str.1 tisk CMYK líc;
 • str. 2 tisk CMYK rub;
 • str. 3 lak UV líc;
 • str. 4 lak UV rub

 


Pokud objednáváte jednostranný tisk, např. lakování pouze na rub apod., vložte na vhodné místo prázdnou stránku tak, aby dokument PDF měl vždy čtyři stránky.

 

Příprava projektu:

 
 1. Vytvořte svůj grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (režim CMYK, spadávky, bezpečné okraje).

  Nejlepší kvalitu získáte u vektorové grafiky, pokud však pracujete ve Photoshopu, pravidla jsou skoro stejná jako u vektorových programů, pouze masku na lak umístíte na samostatném dokumentu a změníte ji na bitmapu s bitovou hloubkou 1.
   
 2. Za tímto účelem vyberte: Obraz > Režim > Stupně šedi a klikněte OK pro odstranění informací o barvách.

   

 3. Nyní vyberte: Obraz > Režim > Bitmapa a klikněte OK pro sjednocení vrstvy. V dialogovém okně uveďte: výstup: 300 pix/cal, metoda: práh 50%

   

 4. Nakonec stlačte CTRL+SHIFT+S pro uložení jako TIFF bez komprese obrazu.

   

Připrava souboru:

 1. V programu pro vektorovou grafiku (Corel nebo Illustrator) vytvořte dokument s požadovanými rozměry a spadávkami po 2mm.
 2. Vytvořte svůj grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (režim CMYK, spadávky, bezpečné okraje).

 3. Nyní je řada na podtisk další barvou. Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji White. Umístěte ji nad vrstvou s projektem CMYK.

 4. Následně zkopírujte prvky projektu, které budou podtištěny, a vložte na stejné místo na nové vrstvě tak, aby bylo zachováno spasování.

 5. Všechny prvky pro podtisk musí mít vektorovou podobu. Pokud jsou v projektu bitmapy, je nutné je obkreslit do požadovaného tvaru a odstranit (bitmapy) z vrstvy White. Na vrstvě zůstanou pouze vektorové objekty s výplní a obrysem jedné barvy, např. (C15/M0/Y0/K0)

 6. Aby program RIP odlišil grafiku tištěnou bílou barvou, utvořte pro ni speciální barvu White (s počátečním velkým písmenem).

  1. Corel X5: Nářadí > Editor palet > z rolovaného seznamu vyberte: Palety uživatele > Nestandardní další barvy > Přidat barvu > na záložce Modely uveďte hodnoty CMYK, např. C15/M0/Y0/K0 > klikněte Přidat na paletu, následně klikněte Zavřít > vyberte před chvíli vytvořený vzorek a změňte název na: White (s velkým počátečním písmenem) > klikněte Ok

  2. Illustrator: Okno > Vzorky > Nový vzorek > uveďte název White (s velkým počátečním písmenem) > Druh barvy změňte na Další barva > uveďte hodnoty CMYK, např. C15/M0/Y0/K0 > klikněte Ok

  3. InDesign: Okno > Barva > Vzorky > Nový barevný vzorek > uveďte název White (s velkým počátečním písmenem) > Druh barvy změňte na Další barva > uveďte hodnoty CMYK, např. C15/M0/Y0/K0 > klikněte Ok

 7. Pokud jste utvořili další barvu, můžete jí vyplnit všechny objekty určené pro podtisk. Za tímto účelem označte objekty, následně z palety Vzorky vyberte speciální barvu White a označte ji pro výplň a obrysy.

 8. Posledním krokem je přidání vlastnosti Přetisk (Overprint) pro výplně a obrysy všech objektů vrstvy White.

  1. Corel: označte objekt a klikněte pravým tlačítkem myši > Přetisknout výplň, Přetisknout obrysy

  2. Illustrator: Okno > Vlatnosti > označte Vyplnit přetisk, Obrys přetisku

  3. InDesign: Okno > Výstup > Vlastnosti > označte Přetisk výplně, Přetisk obrysů

Hotový projekt lze ponechat jako otevřený CDR nebo Ai, díky čemu naši grafici mají možnost jej pečlivě zkontrolovat před podtiskem.

Uzavřené soubory PDF považujeme za řádně připravené a Vámi zkontrolované, dále je již neotevíráme.

Pozor:

 • pro podtisk je vhodná pouze vektorová grafika

 • nedoporučujeme podtisk pro drobné texty nebo objekty z důvodu spasování

 • speciální barva musí mít přesný název: White

 • grafické prvky tištěné bílou barvou musí být v projektu nad grafikou CMYK a musí mít označený Přetisk pro výplně a obrysy

 • pro podtisk je doporučena jednotná výplň, v projektu však lze provést tónování nebo použít nepřímé hodnoty v rozsahu 0-100%

Ražba, stejně jako UV lak, umožňuje zvýraznění vybraných prvků projektu. Přibližně stejný je i způsob přípravy souborů. Před zahájením je nutné mít na paměti, že ražba je proces, který má technická omezení, proto je např. na hotové vizitce přípustná tolerance 0,5 mm při spasování s tiskem.

Podstatnou část ceny tvoří cena zhotovení raznice, proto je tato položka zohledněna v ceně. Vaše raznice jsou u nás po prvním použití označeny a uschovány. Lze je proto používat vícekrát u dalších projektů – neplatí se cena za opakované zhotovení raznice.

Raznice nelze použít pro Hot Stamping. Maximální rozměry standardní raznice jsou 100x100mm. Zhotovení větší raznice je možné, je však nutné zaslat poptávku na kalkulaci nestandardních rozměrů spolu se vzorem ražby ve vektorovém souboru na info@viperprint.cz.

Při výběru prvků projektu (např. logo, příjmení), které mají být vyraženy, zohledněte požadavky:
 
 • pouze vektorová grafika – nelze vykonat raznici na základě rastrové grafiky
 • min. tloušťka prvku 0,4mm
 • min. mezera mezi raženými prvky (světlo) 0,75mm
 • min. velikost základního fontu 12 bodů
 • min. mezery mezi znaky u ozdobného písma 0,75mm
 • nespásujeme ražbu na jedné práci, na které by měly být ražené prvky tisku a prvky hotstampingu
 • nespásujeme ražbu na jedné práci, na které by měly být ražené prvky s UV lakem a prvky hotstampingu

Příprava ražby:
 
 1. V programu pro vektorovou grafiku (Corel nebo Illustrator) vytvořte dokument s požadovanými rozměry se spadávkami po 2mm.
 2. Vytvořte grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (prostor CMYK, spadávky, bezpečné okraje).
 3. Nyní vytvořte vzor ražby. Za tímto účelem zkopírujte prvky projektu, které mají být raženy, a vložte je na stejné místo na následující straně/pracovní ploše, aby bylo zachováno spasování.
 4. Vzor ražby má být jednotně černý. Odstraňte stíny a tónovaní apod. (pokud jsou použity), následně vyberte barvu pro výplň K=100% (C0/M0/Y0/K100).
 5. Celý vzor musí být sjednocený do jedné stezky, bez křížících se stezek – lze to zjistit na náhledu. Pokud byl použit obrys, je nutné jej otevřít a sjednotit, aby vzor ražby sestával pouze z výplně. Více informací v nápovědě grafických programů.

Hotový projekt nám můžete poslat jako otevřený soubor Ai nebo CDR s dodržením pořadí stran/pracovních ploch (zvlášť projekt pro tisk, zvlášť vzor ražby). Dáváme přednost souborům PDF. Doporučujeme exportovat soubor do formátu PDF a uložit jako vícestránkový PDF kompatibilní s Acrobat 4 (PDF 1.3) bez barevných profilů.

Pozor: Standardní ražba se provádí jako vypouklá na první straně; pokud chcete získat na první straně vkleslý vzor – připravte ražbu zrcadlově a tuto informaci uveďte v poznámce k zakázce.

Pro zvýšení atraktivity projektu je vhodné použít ražbu na spadávku. Zde však platí jistá omezení:
 
 • ražba na okraj – pouze na sousední okraje, např. horní a pravý
 • nelze provést na protější okraje, např. levý a pravý
 • ražený prvek musí být na ploše min. 3mm od okraje

Hot Stamping, podobně jako ražba, umožňuje zvýraznit vybrané prvky projektu. Způsob přípravy je hodně podobný.

Při výběru prvků projektu (např. logo, příjmení), které mají být pokryty horkoražebnou fólií, dodržujte požadavky:
 

 • tato možnost může být použita na dvou stranách projektu
 • pouze vektorová grafika – nelze zhotovit horkoražebnou raznici na základě rastrové grafiky
 • min. tloušťka prvku 0,3mm
 • min. mezera mezi raženými prvky (světlo) 0,75mm
 • min. velikost základního fontu 12 bodů
 • min. mezery mezi znaky u ozdobného písma 0,75mm


​Příprava projektu s Hot Stampingem:
 

 1. V programu pro vektorovou grafiku (Corel nebo Illustrator) vytvořte dokument s požadovanými rozměry se spadávkami po 2mm.
 2. Vytvořte grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (prostor CMYK, spadávky, bezpečné okraje).
 3. Na řadě je Hot Stamping. Vyřízněte prvky projektu, na které má být naložena horkoražebná fólie a vložte je na stejné místo na následující straně/pracovní ploše, aby bylo zachováno spasování. Na vrstvě CMYK pod fólií může být pouze pozadí.
 4. Označení Hot Stampingu má být jednotně černé. Odstraňte stíny a tónovaní apod. (pokud jsou použity), následně vyberte barvu pro výplň K=100% (C0/M0/Y0/K100).
 5. Celý vzor musí být sjednocený do jedné stezky, bez křížících se stezek – lze to zjistit na náhledu. Pokud byl použit obrys, je nutné jej otevřít a sjednotit, aby Hot Stamping sestával pouze z výplně. Více informací v nápovědě grafických programů.
 6. Hotový projekt nám můžete poslat jako otevřený soubor Ai nebo CDR s dodržením pořadí stran/pracovních ploch (zvlášť projekt pro tisk, zvlášť Hot Stamping). Upřednostňujeme soubory PDF. Doporučujeme exportovat soubor do formátu PDF a uložit jako vícestránkový PDF kompatibilní s Acrobat 4 (PDF 1.3) bez barevných profilů.


​Lze provést Hot Stamping na spadávku. Zde však jsou jistá omezení:
 

 • Hot Stamping na okraj – pouze na sousední okraje, např. horní a pravý
 • nelze provést Hot Stamping na protější okraje, např. levý a pravý
 • prvek pod horkoražebnou fólií musí být na ploše min. 3mm od okraje
 • hladký apl u hotstampingu může mít max. 1x1cm


Pozor: Na stejných prvcích nelze používat současně UV lak a Hot Stamping. Takové projekty budou zamítnuty.

Podstatnou část ceny tvoří cena zhotovení raznice, proto je tato položka zohledněna v ceně. Vaše raznice budou po prvním použití u nás uschovány a označeny. Lze je využít u dalších projektů – bez placení nákladů na opakované zhotovení raznice.

Max. rozměry standardní raznice pro Hot Stamping je 100x100mm. Zhotovení větší raznice je možné - zašlete nám poptávku na cenovou kalkulaci zhotovení raznice spolu se vzorem ve vektorovém souboru.

Další možnosti

Standardní falcování na 3C nebo 3Z pro leták 297x210mm jsou tři rovné sloupce po 99mm, podle sloupců budou uloženy prvky projektu.

Pro jiné skládání než standardní 3C, 3Z nebo V (na polovinu) je nutné připojit k zakázce soubor s náhledem s označenými rozměry. Min. šířka sloupce je 70mm.
 
Otvor označte na první straně projektu pro tisk křížkem velikosti 1mm v kontrastní barvě vůči pozadí.

Je nutné dodržet:
 
 • označení otvoru nebude větší než 1mm;
 • začátek otvoru nebude méně než 3mm od okraje;
 • otvor na levé straně líce vyjde na pravé straně rubu a opačně;
 • standardně provádíme otvory s průměrem 4mm.

Je možné provést otvor 3mm, 5mm, 6mm a 8mm – sdělte v poznámce k zakázce.
Standardně provádíme perforaci např. na vstupenkách (svisle nebo vodorovně) po celé délce (max. délka 350mm).
Pokud ve Vaší zakázce požadujete více než jednu perforaci, kontaktujte zákaznický servis: info@viperprint.cz.
 
Příprava souboru s označeným místem perforace:
 
 • v otevřených souborech (Ai nebo CDR) vytvořte čáru v barvě kontrastní vůči pozadí na požadovaném místě. Toto označení umístěte na oddělené vrstvě nebo straně. Označení má být zhotoveno tak, aby jej bylo možné bezpečně odstranit před tiskem a případně nepoškodilo projekt.
   
 • v uzavřených souborech PDF vytvořte čáru v barvě kontrastní vůči pozadí na požadovaném místě. Označení perforace umístěte na následující straně za stranami s obsahem grafiky pro tisk.
   
 • ploché soubory TIF a JPG neposkytují možnost odstranění před tiskem čáry pro perforaci, proto uložte strany projektu do samostatných souborů a sbalte do archivu s připojením dalšího souboru s vizualizací perforace.
Zhotovení nálepek, pozvánek a obalů s různými tvary vyžaduje vysokou přesnost a opakovatelnost. Náš plotr je vybaven optickým systémem automatického polohování Graphtec ARMS. Systém opravuje chyby polohy materiálu a nelinearity tisku. Zároveň zajistí přesnost a opakovatelnost řezání po obrysu grafiky.

Příprava hrany řezu:
 
 1. V programu pro vektorovou grafiku (Corel nebo Illustrator) vytvořte dokument s požadovanými rozměry se spadávkami po 2mm.
 2. Vytvořte grafický projekt s dodržením základních pravidel přípravy pro tisk (prostor CMYK, spadávky, bezpečné okraje).
 3. Hrany řezu. Vytvořte novou vrstvu nad vrstvou s projektem a naneste požadovaný vzor řezu pomocí čáry tloušťky vlasu.

Hotový projekt nám zašlete jako otevřený soubor Ai nebo CDR při dodržení pořádku vrstev.

Pro řezání je nutné zohlednit toleranci 0,5mm.
Zhotovení vizitky nebo letáku unikátního, nestandardního tvaru vyžaduje práci s použitím výsekové raznice. Tvar výsekové raznice se vytvoří v programu pro vektorovu grafiku Corel nebo Illustrator na stejném dokumentu jako projekt pro dodržení spasování. Hrana řezu je označena červenou barvou; bigování zelenou barvou; perforace červenou přerušovanou čárou. V otevřeném souboru CDR nebo Ai je výseková raznice ponechána na samostatné vrstvě, odděleně od grafiky pro tisk. V uzavřeném souboru PDF bude výseková raznice na samostatné straně. Doporučujeme vytvořit další soubor pro náhled, ve kterém bude grafika pro tisk s nanesenou výsekovou raznicí.
Personalizace umožňuje přidávat individuální prvky při tisku. Lze uvádět informace, jako sériová čísla, jména a příjmení, další označení nebo grafiky.
Má to význam zejména v případě, pokud má být vizitka použita jako identifikační karta, u věrnostních karet apod.

Personalizace karet z plastu

Vizitky zhotovené podle projektu zákazníka mohou být dále personalizovány.
V rámci personalizace mohou být na kartě umístěny další informace nebo prvky, např. proužek na podpis, číslo, osobní údaje, grafika, čárový kód. Personalizace na PVC je prováděna na plotru MIMAKI UJF-3042.
Personalizace je prováděna na vizitkách PVC s tloušťkou 0,7 a 0,5 mm.
Proužek na podpis je způsob personalizace, u kterého se na určité místo na vizitce nanese bílý proužek, na který lze uvádět ručně psané údaje, např. perem.

První etapou je příprava projektu vizitky ve vektorovém programu, např. CorelDraw nebo Illustrator, v souladu s našimi pokyny ohledně přípravy souborů.
V místě, kde má být bílý proužek, je nutné v projektu ponechat bílé pozadí, pro lepší optický efekt.

Spolu se souborem je nutné do tiskárny poslat ukázkový soubor s jednoznačným označením místa na proužek. Hotový projekt, uložený v otevřeném formátu .cdr, .ai nebo PDF, spolu s ukázkovým souborem, je nutné komprimovat do archivu zip nebo rar a připojit k objednávce.

Min. výška proužku na podpis je 10 mm, max. je 15mm.
Min. délka proužku na podpis je 10 mm, max. závisí na délce karty. Proužek na podpis lze zhotovit „na spadávku”, tj. od okraje po okraj.

V rámci jednoho proužku je prováděn potisk s výškou max. 15 mm a délkou stejnou jako vizitka. Proužek může být proveden s mezerami (např. okna), avšak nemůže přesáhnout šířku max. 15 mm.

Proužky na podpis, umístěné na kartě jeden pod druhým, které nepřesahují celkem max. délku, jsou počítány jako dva, protože jejich šířka přesahuje 15mm.
Lze umístit více proužků na podpis. Pro kalkulaci ceny kontaktujte zákaznický servis: info@viperprint.czPersonalizace vizitek formou číslování umožňuje umístit na každé vizitce číslo.
Za tímto účelem je nutné uvést rozsah číslování do pole, které se zobrazí po označení možnosti personalizace: číslování.

Rozsah číslování může být tah čísel, např. od 001 do 500, může to být vlastní kombinace číslic – v tomto případě je nutné poslat databázi v excelu (každé číslo v samostatné buňce).

První etapou je příprava projektu vizitky ve vektorovém programu, např. CorelDraw nebo Illustrator, v souladu s našimi pokyny ohledně přípravy soborů.
Spolu se souborem pro tisk je nutné poslat do tiskárny ukázkový soubor (otevřený, bez křivek .cdr, .ai) s označením místa pro číslování.
Pokud mají číslování předcházet nuly, např. 001-1000, uveďte tuto informaci do pole s rozsahem číslování nebo/a v ukázkovém souboru.
Min. velikost písma je 5 bodů, max. je 20 bodů. Druhy písma, které lze použít u tohoto druhu personalizace, jsou omezeny na základní druhy písma:
 
 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • Verdana


V případě jiného písma je nutné přiložit k objednávce zvolené písmo jako soubor ttf nebo otf.
Připravený projekt, uložený v otevřeném formátu .cdr, .ai nebo ve formátu PDF, ukázkový soubor, případně databázi a písmo je nutné komprimovat do archivu zip nebo rar a připojit k objednávce.
Vizitky s číslováním nejsou seřazeny podle pořadí čísel.


 
Personalizační údaje poskytují možnost umístit na každou vizitku individuální informace, jako jméno a příjmení, adresa, datum narození, pracovní funkce a další.

První etapou je příprava projektu vizitky ve vektorovém programu, např. CorelDraw nebo Illustrator, v souladu s našimi pokyny ohledně přípravy souborů. Spolu s projektem je nutné poslat v samostatném souboru databázi (jako soubor txt, csv nebo xls).

Personalizační údaje umístěte do samostatných sloupců (příjmení/funkce/adresa), v požadovaném pořadí dle projektu. Databáze mohou obsahovat pouze textové informace.

U prací tohoto druhu je nezbytný ukázkový soubor (otevřený, bez křivek .cdr, .ai) s označením míst, kde mají být příslušné údaje. Nejvhodnější je umístit v ukázkovém souboru nejdelší údaj z databáze, pro správný odhad místa. Údaje uveďte písmem s požadovanou velikostí, barvou a stylem (např. tučné písmo nebo kurzíva). V jiném případě bude použito písmo Aril (velikost podle nejdelšího údaje z databáze).

Min. velikost písma je 5 bodů, max. je 20 bodů. Při určení velikosti písma v projektu zohledněte údaje s nejvyšším počtem znaků.
Druhy písma, které lze použít u tohoto druhu personalizace, jsou omezeny na základní druhy písma:
 
 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • Verdana


V případě jiného písma je nutné přiložit k objednávce zvolené písmo jako soubor ttf nebo otf.
Připravený projekt, uložený v otevřeném formátu .cdr, .ai nebo ve formátu PDF, ukázkový soubor, databázi a případně písmo je nutné komprimovat do archivu zip nebo rar a připojit k objednávce.

POZOR!
Pokud personalizační údaje obsahují znaky s diakritikou (např. čárky, tečky, háčky apod., které se přidružují k písmenu, nad písmeno, pod písmeno nebo do středu písmena apod., a které informují o způsobu vyslovení hlásky označené tímto znakem), které nepochází z polského jazyka, v takových případech je nutná samostatná příprava souborů pro tisk, jako to je u personalizace grafikou.

Tento druh personalizace umožňuje tisknout personalizační údaje, jako jsou fotografie (průkazky), různé grafiky (až 30% povrchu karty), loga, texty libovolným písmem.

Na výtisk lze tisknout zcela odlišné prvky. První etapou je příprava projektu vizitky ve vektorovém programu, např. CorelDraw nebo Illustrator, v souladu s našimi pokyny ohledně přípravy souborů.

V místě, kde chceme umístit např. fotografii, logo (grafický prvek) v projektu, je nutné ponechat bílé pozadí, pro lepší optický efekt. Fotografie bude o 0,5 mm větší než zvolené pozadí. V případě personalizace grafikou je nutná příprava mnohastránkových souborů PDF pouze s personalizačními údaji a např. fotografiemi (bez společné grafiky s ofsetovým tiskem), umístěnými na příslušných místech. Jednotlivé údaje je nutné připravit na samostatných stránkách PDF (podle objednaného množství). Například, pokud bude personalizováno 50 kusů vizitek – připravte 50-stránkový soubor PDF, kde každá strana bude obsahovat samostatnou grafiku, např. fotografii.

Je nutné přesně spásovat prvky personalizace s celkovým projektem CMYK.

Připravený projekt, uložený v otevřeném formátu .cdr, .ai nebo ve formátu PDF, a soubor pro personalizaci (PDF) je nutné komprimovat do archivu zip nebo rar a připojit k objednávce. Soubory, z důvodu jejich velikosti, zasílejte přes FTP server.

V rámci personalizace lze generovat čárové kódy následujících druhů: EAN-13, Kód 128, Kód 39, 2z5.

Kód EAN-13 – skládá se z 12 číslic a jedné kontrolní (náhodné) číslice
Kód 128 – může se skládat z číslic a písmen
Kód 39 – může se skládat z číslic a písmen
Kód 2z5 – skládá se pouze s číslic

První etapou je příprava projektu vizitky ve vektorovém programu, např. CorelDraw nebo Illustrator, v souladu s našimi pokyny ohledně přípravy souborů. Spolu s projektem je nutné poslat databázi připravenou v samostatném souboru (jako soubor txt, csv nebo xls) nebo určit rozsah kódování, např. 001-500.

U prací tohoto druhu je nezbytný ukázkový soubor (otevřený, bez křivek .cdr, .ai) s označením místa pro kód a určením druhu kódu.

Min. velikost pole pro většinu čárových kódů je 20x30 mm, pole pod kód 39 má mít min. 20x55 mm.

Připravený projekt, uložený v otevřeném formátu .cdr, .ai nebo ve formátu PDF, ukázkový soubor, databázi je nutné komprimovat do archivu zip nebo rar a připojit k objednávce
 

Technologické požadavky

Max. přípustná sytost barev:
 
 • Ofsetový tisk:
  • Natíraný papír (křídový, natíraný karton): 350%
  • Nenatíraný papír (ofsetový): 250%
 • Digitální tisk: 250%
 • Ofsetový tisk na PVC: 250%

Na černé pozadí, pro získání nejvyšší kvality tisku, doporučujeme použít černou barvu ve složení C30/M30/Y30/K100.
Min. přípustná sytost barev:
 
 • čáry a mřížky s tloušťkou 0,1 bodu = 100%K
 • čáry a mřížky s tloušťkou 0,3 bodu a více = 20%K až 100%K

 

Texty a čáry připravené jako kontra. Všimněte se velikosti písma a tloušťky čáry u projektu kontra (texty a grafické prvky vybrané z pozadí). Pro tento tisk doporučujeme použít čáru s min. tloušťkou 0,2 mm. Pro lepší čitelnost textů je vhodné použít jednoduché písmo s velikostí min. 8 bodů, u serifového písma min. 10 bodů (s výjimkou velmi tenkého písma).

Min. velikost písma – více než jedna barva nebo kontra:
 
 • jednoprvkový styl 8 bodů
 • dvouprvkový styl 10 bodů

Aby se zabránilo situaci, kdy je druhá strana na hotovém výtisku otočena "nahoru" vůči druhé, ukládejte projekty vždy v čitelné orientaci a neotáčejte druhou stranu, pokud to není nutné.

V případě pochybností se seznamte s nejčastěji používanými orientacemi a jejich chybnými protistranami níže:

Obě strany odeslaného souboru musí mít stejnou orientaci: svislou nebo vodorovnou vzhledem k orientaci licní strany.
Soubor, který je odeslán přímo k tisku, je vždy soubor PDF. Soubory uložené v ostatních přijatelných formátech jsou nejdříve převáděny do PDF a následně kontrolovány, zda jsou v pořádku. Aby byla do poslední fáze před tiskem zaručena kontrola vzhledu projektu, doporučujeme k objednávce připojit soubor ve formátu PDF.

PDF

PDF je doporučeným a upřednostňovaným formátem souborů v naší tiskárně. Soubory PDF mají uschovány všechny informace ze zdrojových souborů.
Umožňují jisté a bezchybné zobrazení projektu na jiném zařízení. Je to uzavřený soubor – nelze jej editovat ani pozměňovat, díky čemu výsledný efekt je na 100% stejný jako soubor odeslaný do tiskárny.

Pozor:
 • u vícestránkového tisku každá strana projektu musí být na samostatné straně souboru PDF;
 • všechny ořezové a pasovací značky jsou zbytečné – vypněte jejich generování během uložení;
 • před uložením odstraňte všechny prvky makety a hrany řezu;
 • ViperPrint připouští PDF ve shodě s Accrobat 4 (PDF1.3).

CDR

CDR vzniká v programu CorelDraw.
Jedná se o otevřený soubor, proto zde je riziko, že se vzhled projektu bude lišit po otevření na jiném zařízení/jiné verzi programu.

Pozor:
 • jednotlivé strany projektu je nutné seskupit a vycentrovat na samostatných stranách souboru;
 • všechny texty musí být převedeny do křivek (s výjimkou náhledu personalizace);
 • efekty programu Corel mohou působit nechtěné změny vzhledu projektu – je nutné tyto části grafiky změnit na bitmapy;
 • jsou přípustné soubory CDR pro verzi X5.
Pozor: Tiskárna ViperPrint neodpovídá za chyby tisku vzniklé v důsledku používání efektů programu Corel.

Ai

Ai vzniká v programu Adobe Illustrator.
Jedná se o otevřený soubor, a proto zde vzniká riziko, že se vzhled projektu bude lišit po otevření na jiném zařízení/jiné verzi programu.

Pozor:
 • jednotlivé strany projektu je nutné seskupit a vycentrovat na samostatných pracovních plochách;
 • všechny texty musí být převedeny do křivek (s výjimkou náhledu personalizace);
 • všechny obrázky a spojené soubory použité v projektu je nutné nastavit (více informací v nápovědě programu Illustrator);
 • jsou přípustné soubory Ai pro verzi CS5.

EPS

EPS Univerzální postcriptový formát (pro verzi 8.0).
JPG je formát pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky.
Uzavřený soubor – nelze jej editovat ani pozměňovat, díky čemu výsledný efekt je na 100% stejný jako soubor odeslaný do tiskárny. Soubory zaberou méně místa a tím je kratší doba pro jejich odeslání přes internet.

Pozor:
 • požadované rozlišení je 300 dpi ve formátu 1:1;
 • barevný prostor CMYK;
 • jednotlivé strany projektu v samostatných souborech s rozměry se spadávkami.
TIF je formát pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky.
Uzavřený soubor – nelze jej editovat ani pozměňovat, díky čemu výsledný efekt je na 100% stejný jako soubor odeslaný do tiskárny. Projekty připravené ve formátu TIF nemohou obsahovat další vrstvy, alfa kanály nebo spotové barvy.

Pozor:
 • požadované rozlišení je 300 dpi ve formátu 1:1;
 • barevný prostor CMYK, 8 bit;
 • jednotlivé strany projektu v samostatných souborech s rozměry se spadávkami;
 • nepoužívat kompresi LZW, před uložením celý obrázek převést do jedné vrstvy.

PSD

Soubor vzniká v programu Photoshop.
Projekty připravené ve formátu PSD nemohou obsahovat další vrstvy, alfa kanály nebo spotové barvy.

Pozor:
 • požadované rozlišení je 300 dpi ve formátu 1:1;
 • barevný prostor CMYK, 8 bit;
 • jednotlivé strany projektu v samostatných souborech s rozměry se spadávkami;
 • před uložením celý obrázek převést do jedné vrstvy.
Příprava pro velkoplošný tisk je spojena s dodržením odlišných pokynů než u ofsetového tisku. Seznamte se s nejdůležitějšími pokyny, které jsou nezbytné při projektování.
 1. Upřednostňovaný formát je TIF nebo CDR;
 2. Projekty pro velkoplošný tisk nevyžadují spadávky. Formát výtisku je finální formát netto projektu;
 3. Pokud projektujete baner nebo jiný materiál, kde se používají možnosti, jako očkování, ořez, lemování – pamatujte na zachování bezpečné plochy, kde nebudou texty nebo jiné důležité prvky projektu. Pro zjištění, jakou plochu dodržet – použijte makety, vhodný materiál a způsob konečné úpravy;
 4. Velkoplošný tisk – tisk na role. V této souvislosti je zde omezená šířka, která může být tištěna. Pro každý materiál je tato šíře jiná. Informace najdete na maketách pro uričitý druh materiálu;
 5. Rozlišení v rozmězí 90 až 150 dpi – závisí na rozměrech projektu. Např. při projektování velkého baneru – je vhodné rozlišení 90 dpi. U menších nálepek z monomerické fólie lze použít větší rozlišení max. 150 dpi. Vhodný výběr rozlišení:
  1. 150 dpi – tisk menší než 3m2;
  2. 120 dpi – tisk 3 m2 až 6m2;
  3. 90 dpi – tisk nad 6m2;
 6. Požadujeme formát 1:1 s výjimkou omezení velikosti strany v programu Adobe Illustrator na cca 578 cm. Soubory připravené v tomto programu mohou být menší, pokud:
  1. je zachován originální poměr;
  2. projekt obsahuje pouze vektorové prvky, které lze převést na větší velikost bez ztráty na kvalitě;
  3. v poznámce k objednávce byla umístěna poznámka o požadovaném měřítku projektu před tiskem;
  4. byl odeslán otevřený soubor AI;
 7. Pro získání bezchybné, hluboké černé barvy doporučujeme použít: C60/M50/Y40/K100;
 8. Pozadí a prvky v šedé barvě, které mají větší plochu, doporučujeme vyplnit v tomto složení: C10/M10/Y10/K60. U velkoplošného tisku nedoporučujeme použít šedou barvu získanou pouze z černé barvy;
 9. Projekt musí být v barevném prostoru CMYK;
 10. Veškeré písmo převést do křivek;
 11. Pokud chcete použít možnost řezání na plotru pro samolepicí fólie, dodržujte tyto pokyny: Pro přípravu projektu ve vektorovém programu na další, samostatnou vrstvu s názvem ŘEZÁNÍ naneste VEKTOROVU konturu jakožto řeznou hranu objektu. Tloušťku čáry řezu nastavte na velikost VLAS (0,001mm). Čáry řezu mají být na obrysech řezané grafiky. Je vhodné během tvoření projetku plánovat bezpečnostní okraj pro chyby na úrovni 0,5 mm.
Produkty zhotovené technologií HARD SOLVENT: banery, síťky mesh, blueback.
Produkty zhotovené technologií MILD SOLVENT: samolepicí fólie, one way vision, canvas, banery, blockout PET. Zhotovujeme na stroji MIMAKI JV33. 
mild solvent ploter mimaki druk wielkoformatowy mil solvent
 

Nálepky s jednostranným tiskem na bílé samolepicí fólii. Tisk 4+0 CMYK.

Výtisk je vyřezán pomocí plotru požadovaného tvaru. Následně je na něj nanesena průsvitná pryskyřice. S ohledem na fyzické vlastnosti pryskyřice projekt nemůže obsahovat ostré rohy – všechny rohy musí být zaobleny. Minimální poloměr zaoblení je 0,5 mm.

 

Základní rozměry nálepek:

 • nejmenší rozměry 5x5mm;
 • největší rozměry 200x200mm;
 • větší nalepky lze objednat po individuální kalkulaci.

Projekt pro tisk, připravený v prostoru CMYK a rozlišení 300 dpi, umístěte na první straně.

Na druhé straně bude umístěna vektorová kontura jakožto hrana řezu nálepky. Síla čáry má mít tloušťku vlasu (0,001mm).

 • Spadávky od hrany řezu 2mm;
 • Celkové sečtené krytí barvou 350%;
 • Upřednostňovaný formát souborů PDF. Přijímáme také CDR (nejlépe X5), AI, EPS.

Pozor: pryskyřice po nanesení může jako čočka odrážet barvu potisku a zbarvit bílou plochu. Zejména u červené barvy mohou bílé prvky působit jako růžová barva.

 

Zveme ke stažení názorných souborů.

Tisk na PVC

Tisk na umělých hmotách PVC probíhá na stroji KBA Genius S 52 UV technologií nevlhčeného ofsetového tisku. Materiál PVC je specifický a poměrně nový materiál v rámci ofsetového tisku. Odlišná struktura přijímá barvu jinak než papír. Barvy používané pro tisk na PVC a samotná technologie tisku se liší od tradičních podkladů. Proto důrazně varujeme před srovnáváním s dřívějšími potisky na papíru.

Umělá hmota se obtížně tiskne, proto se celou dobou snažíme, aby barevné rozdíly byly co nejmenší. Snažíme se, abyste obdrželi výrobek nejlepší kvality za nízkou cenu. I přes perfektní přípravu stroje pro tisk se mohou objevit barevné rozdíly v rámci stejného nákladu. Barevné rozdíly v rámci nákladu měřené spektrofotometrem mohou dosahovat ΔEE = 8.

S ohledem na specifické vlastnosti materiálu je zde tolerance poněkud vyšší než u klasického zpracování papíru. Materiál, který obdržíme od výrobce, má větší toleranci rozměrů již před zpracováním. Proto se již u řezání PVC mohou vyskytnou menší rozdíly.
Vyhýbejte se tmavému, jednobarevnému pozadí (např. hnědé, fialové, modré barvy). Podle našich zkušeností nejlepších efektů lze dosáhnout u projektů s různými barvami.

Černá pro UV tisk na PVC se získává jinak než u klasického ofsetového tisku na papír. Černá barva u UV tisku silně kryje podklad. U černých aplů k dosažení uspokojivého efektu doporučujeme 100 % K (černý) a přidání po 30 % ostatních barev CMY.

Vyhněte se použití v projektech rámků na okrajích projektu – mohou zobrazit neviditelné posuny během řezání.
Druh umělé hmoty, z které jsou zhotoveny výrobky z plastu, omezuje možnost jejich personalizace, není možné číslování nebo potisk karet v typových tiskárnách pro personalizaci kreditních karet (např. sublimační tiskárny). Vybrané PVC výrobky z naší nabídky personalizujeme na plotru Mimaki UJF-3042.

Na umělé hmotě lze psát popisovačem na CD nosiče. Pokud chcete, aby byly na kartách podpisy prováděné např. propisovacím perem, použijte možnost personalizačního proužku na podpis.

Nejčastější chyby

Přiložený soubor má jiné parametry, než byly uvedeny v objednávce.
Rozměry, počet stran nebo druh zušlechtění musí být shodné s objednávkou.
Přiložte bezchybný soubor nebo kontaktujte zákaznický servis za účelem změny objednávky.
niezgodnosc
V projektu jsou prvky, které přesahují hranu řezu.

Všechny podstatné prvky projektu musí být posunuty na bezpečný okraj, tj. o 3mm od hrany řezu.

Odstraňte všechny texty, logo nebo fotografie. V případě rámu doporučujeme posunuti o 3mm od hrany
margines
Pozadí projektu není protaženo za hranu řezu.

Po řezání nemohou být vidět bílé, nepotištěné okraje – toho se vyvarujete používáním spadávek.

Roztáhněte pozadí o 2mm za hranu projektu do pole spadávky.
spady
V souboru je text zformátovaný písmem, které je dostupné pouze v počítači autora projektu.

Otevření souboru na jiném počítači má za následek zobrazení textu náhradním písmem, a tím úplnou změnu vzhledu projektu.

Označte všechny texty a převeďte je do křivek. Corel: CTRL+Q; Illustrator: SHIFT+CTRL+O Photoshop SHIFT+CTRL+E (pro rastrování kompozice). Při uložení projektu v souboru PDF stačí nastavit písmo.
krzywe
Součet jednotlivých složek výplně v projektu přesahuje normu pro podklad.

Tisk s větším množstvím barvy má za následek delší dobu schnutí barvy, a tak může potištěna strana archu ponechat stopu na sousedním archu. V extrémních případech se mohou archy k sobě přilepit nebo se barva může oddělit od podkladu. Z druhé strany výplň pod 5% bude na výtisku prakticky neviditelná.

Seznamte se s přípustnými hodnotami sytosti a používejte ověřené kombinace složek pro hlubokou černou, např. C30/M30/Y30/K100.

Oprava zbarvení v programu Photoshop:
Obrázek > Přizpůsobení > Vybraná barva > Barvy: Černá > oprava posunovači: Modrozelená, Purpurová, Žlutá – zmenšit; Černá – přidat.
nafarbienie
V projektu se vyskytuje spousta drobného textu vyplněného čtyřmi barevnými složkami.

Perfektní sladění jednotlivých barev není vždy možné z technologických důvodů. Menší přesahy, které jsou přípustné na grafice, budou viditelné na textu a dojde k snížení ostrosti písma a tím jeho čitelnosti.

Použijte pro text při velikosti 8-12 bodů pouze černou výplň C0/M0/Y0/K100. Věnujte zvláštní pozornost barvě textu během vkládání z editoru do grafického programu.
czarny-tekst
Projekt pro tisk má být v barevném režimu CMYK; avšak byly použity výplně RGB, PANTONE nebo jiné.

Po konvertování do prostoru CMYK se mohou barvy RGB podstatně lišit od původně zadaných, za což tiskárna nenese odpovědnost.

Pro zachování úplné kontroly nad vzhledem projektu nepoužívejte jiné barvy než CMYK nebo změňte RGB na CMYK.
kolory-dodatkowe
Prvky projektu neladí se zamýšleným místem složení výtisku.

Rámy, okraje fotografií apod. mají přiléhat k čáře pro falcování nebo zůstat vůči ní v symetrickém odsazení.

Stáhněte makety a používejte je během projektování.
falcowanie
Zušlechtění bylo označeno chybně.

Maska laku, vzor ražby a podobné způsoby zušlechtění mají být označeny jako vektorový objekt s výplní C0/M0/Y0/K100; spasovaný s tištěnými prvky; umístěný na samostatné straně souboru.

Seznámit se s pokyny ohledně přípravy souboru se zušlechtěním.
oznaczenie-uszlachetnien
Prvky projektu určené k zušlechtění mají jiné rozměry, než jsou doporučené.

UV lak, ražba a podobné způsoby zušlechtění mají svá technologická omezení, které je nutné zohlednit během projektování.

Seznámit se s požadavky na použití zušlechtění.
male-elementy
Projekt není ve středu strany nebo obsahuje skryté prvky, které znemožňují jeho vycentrování.

Správně připravený soubor pro tisk má mít grafiku vycentrovanou na straně a vzájemně spasovanou první a druhou stranu. Každá strana projektu má být na samostatné straně souboru.

Nastavte pracovní stranu ve formátu netto (formát hotového výtisku) a přidejte spadávky, následně seskupte a vycentrujte grafiku. Opakujte činnosti pro druhou stranu – pokud existuje.
naswietlarka-ctp
Pokus otevřít soubor je ukončen chybou programu.

Soubor byl poškozen během uložení, přiložení k objednávce nebo v důsledku jiných činitelů.

Opakujte uložení souboru a přiložení k objednávce.
uszkodzony-plik
Soubor byl uložen v jiném formátu, než je přípustný.

Upřednostňovaný formát souborů pro tisk je PDF. Přijímáme rovněž otevřené soubory utvořené v obecně používaných grafických programech; uložené s příponou ai; cdr; eps; jpg; tif; psd.

Uložte otevřený soubor nebo PDF při použití pokynů v oddělení Uložení projektu v PDF.
rozszerzenie
Název souboru je zavádějící a znemožňuje správnou kontrolu.

Při kontrole je vybrán soubor uložený k objednávce jako poslední.

Názvy souborů mají být jednoznačné a nevzbuzovat pochyby ohledně správné verze, pořadí stran apod.
nazwa-pliku
Chybný soubor opět přiložen k zakázce bez ohledu na dřívější poznámky.

Pokud byla zakázka pozastavena z důvodu chybného souboru, nebude předána k vyřízení, dokud soubor nebude opraven.

Proveďte opravy doporučené naším grafikem, a pokud nemáte tuto možnost, přidejte poznámku k objednávce: “Tisk na vlastní odpovědnost”.
niepoprawiony
Pořadí stran není zřejmé z projektu, struktury souboru, názvu ani dalších informací.

Pro výrobky foliované, skládané, např. reklamní složky apod., má zásadní význam pořadí stran projektu.

Zachovejte řád, kde platí, že první strana souboru je líc/foliovaná strana/vrchní strana/obálka.
kolejnosc
Z projektu ani dalších informací není zřejmé, jak má vypadat personalizace.

Údaje, čárový kód, grafika a podobné personalizované prvky mají být označený jednoznačným a výrazným způsobem.

Na další straně projektu umístěte personalizované prvky na požadovaných místech.
podglad-perso
Pro výplně a obrysy některých prvků projektu byl použit Overprint (přetisk).

Barvy CMYK jsou polotransparentní, a aby se vzájemně nesmíchaly (jako v režimu Multiply), výše položené objekty vyřezávají pod sebou pozadí na papír – Knockuot. Opačně je tomu u režimu Overprint – objekt nevyřezává pod sebou pozadí, ale je natištěn na ostatní barvy – barva je smíchána.

Overprint má být použit pouze u drobných, černých textů (aby se v důsledku chybného spasování neobjevily bílé obvody kolem písmen); a u speciální barvy White u tisku na průsvitném podkladu.
overprint
V projektu byly použity speciální efekty programu Corel.

Čočka, stín, průsvit, tónované výplně apod. mohou být chybně interpretovány na jiných zařízeních, výsledkem čeho je neplánovaná změna vzhledu projektu.

Označte část projektu, ve které byly použity efekty, následně je změňte na bitmapu v nastavení 300 DPI CMYK.
efekty-corel
Velký počet křivek spojených v jeden celek.

Příliš velký počet křivek může způsobit chybné zobrazení souboru po jeho konvertování do postscriptového formátu, a tím zmizení některých objektů na výtisku.

V programu Corel spojte křivky do několika objektů.
duzo-krzywych
Obrázky použité v projektu mají rozlišení větší nebo menší než 300 ppi.

Menší rozlišení způsobí ztrátu kvality: ztrátu ostrosti a nečitelnost. Rozlišení větší než 300 ppi neznamená větší kvalitu výtisku, může však paradoxně zhoršit kvalitu obrázku.

Ujistěte se, že bitmapy použité v projektu mají rozlišení 300 ppi.
naswietlarka-ctp
Projekt byl uložen jako TIF s kompresí LZW nebo hloubkou barev jinou než 8-bit.

Soubor připravený v režimu 16- nebo 32-bit nebo s kompresí LZW bude znetvořen během rozbarvení.

V programu Photoshop projektujte v režimu 8-bit a uložte TIF bez komprese LZW.
naswietlarka-ctp
Zaručujeme nejvyšší kvalitu!