x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

ROLLUPY, KTERÉ PŘITAHUJÍ POZORNOST

 


 

Rollup je reklamní stojan, který se skládá z kazety s rolovacím systémem, konstrukce (nejčastěji hliník) – upínacího mechanismu, zacvakávací lišty a tyče. Celek lze snadno srolovat a pohodlně přenášet, slouží k četnému použití. Rollupy jsou tištěny v UV technologii na materiále blockout 420g/m2, který je odolný proti vnějším vlivům a na okrajích zůstává pevný. Tato možnost se vyznačuje lepší kvalitou a je odolnější oproti tisku na levnějších materiálech, např. frontlit. Díky tomu tisk nebledne a rollup bude dlouhou dobu plnit svůj účel. Nejvíce oblíbené jsou rollupy z lehkého hliníku – tato konstrukce umožňuje přepravu.

PŘEDNOSTI POUŽITÍ ROLLUPŮ:

  • Přenosný druh reklamy

  • Nízká hmotnost a snadná přeprava

  • Odolnost proti poškození a trvalost

  • Rychlá montáž

  • Efektivita reklamního sdělení
     

Nejdůležitější předností, díky které jsou rollupy stále více populární a často používané – ve srovnání s letáky nebo plakáty – je trvalost a možnost snadné přepravy na jiné místo.

Díky těmto vlastnostem a ve spojení se zvýšenou odolností proti vnějším vlivům, rollupy plní svůj účel po dlouhou dobu, bez ztráty na kvalitě. Možnost četného použití je obzvlášť důležitá, pokud máme omezený rozpočet na reklamní aktivity.
 

KDE SE POUŽÍVAJÍ ROLLUPY?

S ohledem na velký formát a široké možnosti projektování se rollupy nejlépe osvědčí během školení, veletrhů, obchodních setkání, konferencí, propagačních akcí, prezentací, výstav.

Zde tvoří skvělý způsob reklamy a perfektní „směrovku”. Zákazník u firemního stánku nebo během školení má po celou dobu před očima nejdůležitější informace.

Na rollupu a jsou obvykle umístěny základní firemní údaje a kontakt. Jedná se o efektní způsob reklamy, která přitahuje pozornost. Vizuální sdělení okamžitě působí na zákazníky, zajímavá grafika umožní lepší vnímání obsahu sdělení.
 

GRAFICKÁ STRÁNKA ROLLUPU

Ačkoliv je rollup velkoplošným způsobem reklamy, měl by obsahovat pouze podstatné informace – jako je to u vizitky. Postačí logo, reklamní heslo a kontaktní údaje.

Přemíra textu způsobí, že zákazník nebude vědět, na co se má soustředit - reklama tak nesplní svůj účel. Jde o to, aby klíčové údaje „padly do oka” a „vryly se do paměti”.

 

GRAFICKÝ PROJEKT A PŘÍJEMCE REKLAMY

Obsah grafiky je otázkou volby. Rozhodující prvky, které mají vliv na projekt: zboží, služba nebo prezentovaný předmět na jedné straně a cílová skupina na druhé straně. Jaký je účel reklamy a pro koho je určena? – to je nejdůležitější otázka, na kterou je třeba znát odpověď při přípravě rollupu.

Tato otázka je důležitá u každé formy vizuální reklamy. Před zahájením projektování je nutný rozbor očekávání příjemců. Není dobré hodnotit cílovou skupinu pouze z hlediska věku. Jistě, reklama pro seniory vypadá jinak než pro mladé příjemce. Jedná se však o jeden z několika ukazatelů.

Drtivá většina není zaměřena podle věku – např. v případě zájmů a koníčků. Např. jízdu na kole mají rádi lidé v každém věku. U přípravy marketingové strategie firmy, která prodává jízdní kola, není podstatné zaměření na mladé a na starší cyklisty ... vše však závisí na jednotlivých názorech a na účelu reklamní kampaně.
 

ROZMĚRY A PŘÍPRAVA PROJEKTU PRO TISK

Rollup má tvar obdélníku delší stranou kolmo. Dostupné rozměry:


 

Nejvíce oblíbené jsou rollupy šířky 85 a 100 cm. Podstatné je rozmístění textu – důležité informace mají být umístěny v horní části, tj. v zorném poli, informace dole budou méně čitelné.

Není nutné přidávat spadávku po stranách a nahoře projektu, nutná je však spadávka dole – závisí na mechanismu složení rollupu a na konstrukci. Část materiálu bude umístěna ve speciální kazetě dole, takže nebude vidět.


Standardně se používá rozlišení 120 dpi u měřítka 1:1. Stejně jako u souborů pro tisk je nutné písmo převést do křivek. Nejlépe, aby všechny prvky projektu byly v jedné vrstvě.


Pro minimalizaci skutečnosti, že se mimoděk soustředíme na horní část rollupu – ve výšce zorného pole – lze použít několik jednoduchých triků. Při projektování spodní části rollupu použijeme např. tlustší písmo a sytější barvy.

Během přípravy textu bereme v potaz, z jaké vzdálenosti bude rollup prohlížen. Přemíra textu automaticky sníží čitelnost reklamy. Mějte na paměti, že rollup má za cíl přitáhnout pozornost zákazníků k prodejnímu stánku, do obchodu apod., kde se budou mohli seznámit s podrobnostmi reklamované nabídky.
 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!