x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Tisk není vše… Co je před a po?

 

Prepress, press, postpress. To jsou tři pojmy, popisující etapy vzniku tisku. Samotná etapa tisku (press) zahrnuje veškeré činnosti pro přímou přípravu tisku, tedy montáž forem na tiskařských strojích, samotný tisk a vstupní řezání a sušení archů na tiskařském stroji. Než však dojde k tisku projektu a k jeho ukončení, je nutné vykonat řadu činností, které mají za cíl zajistit vysokou kvalitu koncového produktu. Profesionalita provedení těchto úkonů má vliv na konečný výsledek. Představujeme stručný přehled hlavních etap – od projektu po hotový tisk.

Před tiskem – prepress

Prepress zahrnuje veškeré přípravné práce, tj. kopírování materiálů do počítače, opsání textu, skenování fotografií, editaci (retuš, vylepšení barev, jasu, kontrastu, škálování, ořezání atd.), přizpůsobení barevného projektu, složení publikace, redakci a opravy. Tyto činnosti, tj. úkony DTP, grafické projektování, příprava pro tisk fotografií, provádí samotný klient nebo grafické studio tiskárny. Projekční činnosti však nejsou vše. Před zahájením tisku jsou prováděny úkony pro zajištění pokud možno nejlepších efektů. Zde patří mj. kontrolní tisk, vyhodnocení správnosti v postscriptovém souboru, ripování (neboli vytvoření z postscriptového souboru obrázku tiskařského rastru zvlášť pro každou barvu), příprava kontrolních propisů (ozalid), expozice z tiskových desek nebo expozice přímo z postscriptových souborů (CtP). CtP (angl. Computer-to-Plate) je jedna ze dvou základních technik tvoření tiskové formy. Druhá je CtF (angl. Computer-to-Film), tedy kontaktní metoda, analogová. Uvedené činnosti jsou jen některé, které musí tiskárna vykonat. Každá etapa vyžaduje výjimečné soustředění a znalosti. Znalosti ohledně složitosti procesu přípravy publikace pro tisk jsou důležité zejména u zakázek, u kterých se často objevují žádosti o změnu na poslední chvíli. Co u tisku znamená “na poslední chvíli”? Kdy ještě lze provést změny a kdy je již pozdě? U digitálního tisku je to ve chvíli předání klientovi zkušebního vyhotovení, u offsetového je to ozalid. Oba druhy „vzorků” jsou určeny ke kontrole a odsouhlasení klientem správnosti montáže. Po potvrzení správnosti vzorku „padla klec” – začíná tisk.

 

Po tisku – postpress

Postpress zahrnuje základní knihařské procesy a různá zušlechtění. Sem patří zejména řezání. U prací s obálkou se podle druhu vazby provádí ořezání, lepení, lomení (falcování) nebo bigování, které má vliv např. na správné rozložení letáku, jídelníčku apod., dále šití pomocí spon nebo nití. Provádí se lepení za účelem spojení s obálkou. Vazba a obálka představují dlouhý a precizní proces. K postpress patří ještě žehlení, které odstraní vzduch uvnitř potištěných archů. Důležité je zušlechtění, ke kterému dochází po tisku a většinou před zahájením knihařských prací (i když ne vždy). Zušlechtění poskytne výtisku vybrané vlastnosti, např. zvýšení trvalosti nebo odolnosti proti vnějším vlivům (UV záření, déšť apod.), a taktéž vylepšení vzhledu. Nejčastěji se zde používá lakování, které kromě zvýšení odolnosti a trvalosti ovlivňuje estetickou stránku. Dostupné jsou vypouklé nebo parfémované laky, díky kterým lze dosáhnout znamenitých efektů. Výtisk lze taktéž laminovat. Další technikou je cold- a hot-stamping, to je druh ražby, u které se nanáší kovová fólie na materiál. Tato metoda umožňuje dosáhnout výjimečných kovových zušlechtění (např. zlaté, stříbrné, měděné barvy atd.). Zušlechtění vyniknou zejména tam, kde způsob zpracování přitahuje pozornost, tedy na obálkách, složkách, obalech, diplomech apod. K úkolům postpress patří ještě inzerce, tedy umístění uvnitř publikace různých dodatků (např. reklamních letáků, vzorků výrobků apod.).

 

Práce tiskárny představují mnohem víc než pouhé kliknutí „tisknout” a předání hotových výtisků klientovi. Je dobré mít na paměti, jak složitým, časově náročným procesem je zhotovení výtisku, navzdory moderním technologiím a ultra výkonným tiskařským strojům.

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!