x
Internetová tiskárna – vizitky, letáky, plakáty, katalogy

Tištěná versus internetová reklama


Mezi nejdůležitější marketingové nástroje patří: reklama v tisku, televizi, rozhlase, na internetu, tištěná. Při rozhodování, kterou formu reklamy zvolit, je dobré určit příjemce reklamy – komu jsou naše výrobky nebo služby určeny. To usnadní zvolit nejlepší kanál, který Vás zavede k příjemci. Bez ohledu, jakou formu reklamy zvolíte, podstatné je zdůraznit, jaké výhody získá zákazník tím, že bude nakupovat právě u Vás.
 

 

Široký rozsah kampaně

Největší předností této formy propagace je možnost směrovat reklamu zároveň na místní, ale i mezinárodní příjemce. Je snadnější přizpůsobit propagační kampaň dle zvolené lokality, pohlaví, věku nebo zájmů. Internetová kampaň bude účinná, pokud ji zaměříte na cílovou skupinu. Sociální kanály nebo webové stránky - s kvalitním obsahem – přilákají větší okruh zákazníků.

 

Interakce s potenciálními zákazníky

Tištěná reklama neposkytuje mnoho možností v rámci interakce. Díky využití sociálních sítí nebo možnosti vložení komentářů na firemním webu lze přilákat klienty k aktivitám, např. čtení komentářů na blogu, hodnocení výrobků v e-shopu, výměna informací se zákazníky.
 

Hodnotitelné efekty reklamy

Účinnost internetové reklamy lze snadno zhodnotit. Díky nástrojům, jako Google Analytics, statistickým nástrojům poskytovaným sociálními kanály, lze zjistit, zda kampaň splňuje očekávání. Oproti tradičním marketingovým metodám v případě propagování výrobků a služeb na internetu lze sledovat účinnost reklamy v reálném čase a průběžně provádět změny za účelem zvýšení reklamního sdělení.Náklady, náklady, náklady…
Levnější je internetový marketing, zejména, že některé formy reklamy – jako vedení blogu na YouTube – lze provádět samostatně, bez pomoci reklamní agentury. Uvedení nového výrobku na trh, organizace akce, propagace prodeje - zde je internet ideální volbou.
 

Tradiční nebo moderní přístup?

Tištěná reklama je dražší, proto firemní značka působí profesionálně a spolehlivě. Letáky, složky, katalogy, vizitky jsou tradiční nástroje propagace. Tradiční způsob reklamy je podstatnou předností tištěné reklamy. Zejména, pokud se týká místních firem. Tištěná reklama je nadčasová a často i levnější než např. umístění ve vyhledávači, které není navždy a může se změnit ze dne na den. Banner nebo plakát bude na stejném místě po dlouhou dobu.
 

Postavte na věrohodnost!

Pokud zákazník vidí, že jste se rozhodli investovat do propagačních materiálů, rád investuje vlastní prostředky do nákupu Vašeho výrobku nebo služby. Tištěná reklama bude věrohodná. Na internetu může reklamovat každý. Inzerce v oblíbeném časopise nebo vytvoření propagačního katalogu znamená vyšší příčku. V tisku inzerují firmy, které již mají svou historii a působí delší dobu. Menší firmy si to ne vždy mohou dovolit.
 

Tisk odlišuje

Mnoho zákazníků narazí na služby určité firmy na internetu. Tištěné materiály se dostanou ke spotřebiteli náhodou. Někdo Vám na ulici strčí do ruky leták, složku, vizitku... Mnoho osob si myslí, že tištěné materiály nejsou již tak účinné jako kdysi. Avšak mnoho osob oceňuje tento „hmotný” způsob reklamy, zejména, že většina firem sází na internetovou reklamu. Tištěná reklama je něco, co odlišuje firmu.
 

Kdy internet, kdy tisk?

Internet se hodí, pokud propagujete výrobky, služby nebo akci. Tisk efektivněji působí na image firemní značky a její věrohodnost. Velké firmy mohou – a měly by – směrovat vyšší částky na tištěné reklamní materiály. Co se může hodit? Vizitky, bannery, reklamní katalogy, letáky složky, nabídky, firemní papír, obálky... To vše lze distribuovat, a tím upevňovat povědomí o značce u příjemců. V malé firmě se nejčastěji tisknou letáky nebo akční složky – tyto lze věnovat během obchodní schůzky, na veletrhu, umístit na viditelném místě v sídle firmy, aby se každý zákazník mohl s nimi seznámit.
 

Na výběr jsou různé formy propagace. Na co se soustředit? U tištěných materiálů je důležitá jejich kvalita a shoda s vizuální identifikací firmy. U internetové reklamy, dle pravidla, že „na internetu se nic neztratí”, je důležité promyšlené sdělení.

 

 

Zaručujeme nejvyšší kvalitu!